הגיוני שמוצר מהדרין יעלה יקר יותר. הרי יש עליו השגחה קפדנית יותר, לא כך? אז על מה המהומה? מי שלא חשוב לו מהדרין, שיקנה כשרות רגילה בזול. מי שחשוב לו, שישלם. הרי בשר מהדרין עולה פי שניים מכשרות רגילה.