את מצוקת הדיור עדיין לא פתרו, אך אם הצלחתם לרכוש דירה, לפחות תשמחו לגלות כי בוועדת הכספים אישרו היום שורה של הקלות בתחום הביורוקרטי בתהליך של רישום הדירה על שמכם, קבלת משכנתה ועוד

ועדת הכספים החלה הבוקר לעבוד על חוק ההסדרים לשנים 2017-2018. הישיבה הראשונה על החוק עסקה בסעיפי החוק הנוגעים למיסוי מקרקעין, שכוללים שורה של הקלות לטובת רוכשי ומוכרי מקרקעין או זכויות במקרקעין. עיקרם של סעיפי החוק שנדונו היום; קיצור זמני מתן האישורים הנדרשים לצורך קידום עסקאות מקרקעין שרשות המיסים אמורה להנפיק. מדובר באישורים החשובים לצדדים לעסקאות מקרקעין, עפ"י רוב לרוכשים, שמבקשים לרשום על שמם את הנכסים, בין השאר לצורך קבלת משכנתאות ומסיבות אחרות.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני הודה לרשות המיסים על נכונותה ללכת לקראת מבצעי עסקאות נדל"ן ואמר, כי "עסקאות נדל"ן ובכלל כל נושא המקרקעין הם מורכבים מאוד וכרוכים בהרבה כאבי ראש וביורוקרטיה וחשוב מאוד להקל כמה שניתן על הצדדים לעסקאות הללו. זאת במיוחד בתקופה שלנו כיום, כשאנשים ממילא מתקשים ברכישת דיור, נוטלים הלוואות ומשכנתאות גדולות, שגם הן עצמן כרוכות בביורוקרטיה רבה. על-כן הקלות בביורוקרטיה של ענייני המיסוי תקל מאוד על רוכשי דירות ונכסים".

אגב דבריו אלו, אמר גפני, כי הוא "שמח לפתוח את הדיונים על חוק ההסדרים לשנים דווקא עם הקלות. יש בכך אמירה חברתית וציבורית חשובה, שהממשלה והכנסת שמות לנגד עיניהן קודם כל את טובת האזרח והקלה על התנהלותו במיוחד באחד התחומים המשמעותיים בחייו – רכישת דיור".

להלן רשימת תיקוני החקיקה שנועדו להפחית ולקצר את הרגולציה בחוק מיסוי מקרקעין: מתן אישורי מיסים בתוך זמן קצר לצורך רישום נכס גם לפני שהסתיים הטיפול בתיק ע"י רשות המיסים, קיצור מועדים לעניין קבלת אישור על תשלום מס שבח, רישום הערבה בטאבו אודות קיומו של חוב אפשרי, במקרים בהם קוצר משך הזמן למתן אישורים בגין תשלום מקדמה בעקבות שומה עצמית של רוכש או קבוצת רכישה, במקרה שנכנס רוכש נוסף, כך שיהיה ברור שעדיין קיים חוב מיסויי בעסקה עבור הנכס, איחוד וקיצור מועדים של מתן הצהרות המתחייבות עפ"י חוק מיסוי מקרקעין בעקבות ביצוע עסקאות, דחיית התחילה על חיוב הדיווחים מקוונים על עסקאות במקרקעין.

כמו כן, מתן אישורי מיסים באופן מיידי ע"י רשות המיסים לגבי מס שבח ומס רכישה עבור קבוצות רכישה, במידה ששילמה מקדמה עפ"י שומה עצמית ועמדה בשאר התנאים המתחייבים בחוק מיסוי מקרקעין, אם מנהל רשות המיסים מצא, כי יש חשש נמוך בלבד שלא תתאפשר גביית חוב המס מהחברה/מהקבוצה. הוראה אחרונה זו היא בהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים.

נציג הלשכה המשפטית ברשות המיסים, ישי פרלמן, הסביר את מטרת תיקוני החקיקה: "רישום נכס בצורה קלה ומהירה, לרשום נכס בטאבו בטרם שילום כל המיסים. הבעיה שאי קבלת האישורים היא דבר שמעכב את הרישום ואח"כ יש הפסקה בין מועד העסקה לבין מועד הרישום והרוכש תלוי במוכר. לכן אם הרוכש שילם מקדמה על מס שבח והיא נחשבת כחלק ממה שהמוכר משלם והשארית עוברת למוכר. ואז אחרי 90 יום יכול לקבל את אישורי המיסים בין אם המנהל סיים לבדוק את העסקה או בין אם לאו. בנוסף, מס רכישה שמשלם הרוכש לפי שומה עצמית, יוכל לקבל אישור על-כך בתוך 60 יום. רוצים לקצר מ- 90 ימים ל- 60 ימים. רשות המיסים לוקחת על עצמה יותר עול כדי להקל על השוק במכירת ובמסירת נכסים. ואז אפשר לרשום את המקרקעין על שמו".

פרלמן הוסיף לגבי הקלה נוספת, כי "שומות לדירה שמבקשים לגביה פטור ממס שבח בעת מכירתה, בסוף התקופה ב- 2020 נטפל בכך בתוך 10 ימים. בשנים 2017 עד 2019 משך הטיפול יירד בהדרגה מ- 25 ימים בממוצע ואף 30 יום ל- 17 ו-14 ימים בהתאמה. בנוסף, גם לגבי קבוצת רכישה יש הקלות – מסלול לקבוצה רכישה ברגע שישלמו מקדמה ע"י שומה עצמית יקוצר משך הזמן לקבל האישורים הנדרשים להשלמת העסקאות".