בנוסף, חישוב ההנחות יהיה לפי ממוצע של 12 חודשים של שנת הכספים הקודמת במקום ממוצע של 3 החודשים האחרונים • דרעי: "צעדים משמעותיים להפחתת יוקר המחיה בישראל והנטל הכלכלי המוטל על התושבים"

הקלה בארנונה: שר הפנים אריה דרעי חתם היום על תקנות חדשות בנושא הארנונה לשנת הכספים 2017. על פי טבלת ההנחות החדשה, בעלי הכנסה נמוכה ייהנו מהנחה משמעותית בארנונה, המשולמת לרשות המקומית, בשיעור הגבוה ב-5 אחוזים מזה שהיה נהוג בשנים האחרונות. החלטה זו, אותה קבע השר, מונעת פגיעה בשכבות החלשות כלכלית באוכלוסיה.

בנוסף על כך, על מנת לקבל את ההנחה, כאמור, מקבלי הנחות פוטנציאליים יהיו זכאים על פי החלטתם ובאופן ולנטרי להגיש לרשות המקומית, טפסי שכר מ-12 החודשים האחרונים, ולא רק מ-3 החודשים האחרונים, כפי הנהוג בשנים האחרונות.

בהתאם להחלטת השר, החישוב יהיה לפי ממוצע של 12 חודשים של שנת הכספים הקודמת, במקום ממוצע של 3 החודשים האחרונים. לגבי 2017 תיקבע הוראת שעה שמאפשרת לנישום לבחור בין ממוצע של 3 חודשים אחרונים של 2016 או ממוצע של 12 חודשים של 2016. ההחלטה תיטיב עם התושבים בעלי ההכנסות הנמוכות, כמו אברכים ומשפחות מעוטי יכולת להוכחת זכאותם, לפי צורך ממשי להפחתה ביוקר המחיה.

בחודש דצמבר 2016, חתמו שרי הפנים והאוצר על שינויים בצווי הארנונה לרשויות המקומות, וזאת על פי הקווים המנחים שקבעו ובהתאם לבקשות הרשויות המקומיות ולצרכיהן- למתן שירותים טובים ויעילים לתושבים.

שר הפנים אריה דרעי, אמר: "טבלת ההנחות עליה חתמתי, היא בשורה של ממש לשכבות החלשות כלכלית בחברה, אשר יקבלו הנחה משמעותית בתשלומי ארנונה לרשות המקומית. זהו צעד נוסף ומשמעותי להפחתת יוקר המחיה בישראל והנטל הכלכלי המוטל על התושבים. בנוסף על כך, האפשרות של התושבים הפונים לקבלת ההנחות, להציג את שכרם לאורך תקופה של שנה, ולא כפי שהיה עד כה, מסייעת רבות להוכחת הזכאות הנדרשת".