לאחר תלונות על התנהלות הבנקים, שסירבו לעבוד מול יועצי המשכנתאות במקביל להעלאת אחוזי הריביות, הורו בבנק ישראל לקבוע בתוך שלושה חודשים נהלים לעבודה מול היועצים • בנוסף, רשות ההגבלים בודקת אם הירידה בתחרות במשכנתאות נבעה מהגבלת פעילות היועצים

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, שלחה מכתב למנהלי הבנקים, ובו היא דורשת מהם לקבוע בתוך שלושה חודשים נוהלי עבודה מול יועצי המשכנתאות החדשים. כך דווח בעיתון הכלכלי "גלובס". כזכור, בשנה האחרונה החליטו חלק מהבנקים לצמצם באופן דרמטי את הפעילות מול אותם יועצי משכנתאות חיצוניים – דבר שפגע בתחרות בתחום המשכנתאות, במקביל לזינוק של עשרות אחוזים בריביות המשכנתאות בשנתיים האחרונות, אף שלא חל שינוי בריבית בנק ישראל.

אחד הסעיפים המרכזיים בטיוטת ההנחיות של בר קובע כי על הבנקים לאפשר ליועץ המשכנתאות החיצוני לפעול מולם ללא נוכחות הלקוח, "בפרט בשלב הראשוני לקבלת אישור עקרוני להלוואה", נכתב. כיום חלק מהבנקים אוסרים על מתן פרטים והצעה ליועץ ללא נוכחות הלקוח – צעד שהפחית באופן משמעותי מאטרקטיביות השירות של היועץ, שנאלץ לגרור אחריו את הלקוח לכל הפגישות. ההנחיה הנוכחית תקפה למעט במקרים שבהם לבנק יש מידע על חשש לפגיעה בלקוח או על חשד לפעילות לא כשרה של היועץ.

למרות האפשרות שהיועץ ייצג את הלקוח ללא נוכחותו, בבנק ישראל מדגישים שעל הלקוח להגיע לפחות פעם אחת אל הבנק בתהליך לקיחת ההלוואה ולהיפגש עם נציגי הבנק, ככל הנראה כדי לוודא שהפרטים שהועברו נכונים וכי הלקוח מודע ומבין היטב את ההצעה. בנק ישראל אינו מתכוון להתחיל לפקח על יועצי המשכנתאות החיצוניים, שגם כיום פועלים ללא פיקוח, אלא דורש מהבנקים לקבוע שורה של נהלים לעבודה מולם, שיאפשרו להם לחזור כפי שפעלו בעבר. בין היתר הבנקים יצטרכו לוודא שליועץ יש הרשאה מפורשת בכתב מהלקוח לפעול בשמו, וכן לברר את מהות הקשר בין היועץ ללקוח.

כמו כן, הבנקים יצטרכו לנקוט צעדים כדי למזער את הסיכונים המשפטיים שעלולים להיווצר כתוצאה ממעורבות של יועץ חיצוני, "לרבות שמירה על פרטיות הלקוח והחובה לפעול בשקיפות ובהגינות כלפיו", כפי שכותבים בבנק ישראל. על הבנק גם לקבוע נהלים למסירת מסמכים ומידע באמצעות היועץ, כדי למנוע מצב של העברת מסמכים מזויפים כשם שאירע במקרים מסוימים בעבר.

בנק ישראל מנחה את הבנקים לקבוע את הנהלים עד תחילת חודש מאי. המפקחת קובעת שכבר ביום שבו תיכנס ההוראה בנוסח הסופי שלה לתוקף, על הבנק להבהיר ללקוח את ההשלכות של מעורבות היועץ החיצוני בתהליך לקיחת הלוואה, "ובפרט, הסרת אחריות הבנק לפעילותו של הנציג ולהמלצותיו", נכתב במסמך. כמו כן הובהר כי נאסר על הבנק לשלם או לתת טובות הנאה כלשהן ליועץ חיצוני עבור עבודת הייעוץ.

"תחום ייעוץ המשכנתאות צמח בשנים האחרונות באופן ניכר על רקע הגידול בהיקף הלוואות המשכנתה לצד ריבוי ומורכבות מסלולי ההלוואה. יועצי המשכנתאות מסייעים ללקוחות בעת קבלת החלטה משמעותית בחייהם. היועצים אף תורמים להגברת התחרות בין הבנקים בעצם ההשוואה שהם מבצעים עבור הלקוחות של תנאי ההלוואה במספר בנקים", מסבירים בבנק ישראל את הרקע להוראה. ועם זאת, "יועץ משכנתאות אינו חייב ברישיון ועל כן כמעט כל אחד יכול להציג עצמו ככזה", הם מציינים.

למעשה, אין כיום פיקוח כמעט על יועצי המשכנתאות החיצוניים. בשנה האחרונה דיווחו ארבעה בנקים לבנק ישראל על כמה מקרי הונאה וזיוף, שבוצעו על ידי אנשים שהציגו עצמם בפני הבנקים כיועצי משכנתאות, וגרמו הפסדים הן ללקוחות והן לבנקים. כאמור, כתוצאה מכך הקשיחו חלק מהבנקים מדיניות בכל הקשור לפעילותם מול יועצי משכנתאות, אולם בענף הייעוץ היו שטענו כי הבנקים בולמים את היועצים שמסייעים להגברת התחרות והורדת המחירים.

מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר בתגובה: "בנק ישראל הכיר בחשיבותם של יועצי המשכנתאות האובייקטיבים והנחה את הבנקים באופן חד משמעי לאפשר ליועצים לפעול בשם לקוחותיהם ולהבטיח את העסקה הכדאית ביותר לטובת הלקוח.

"לצערנו כל עוד הבנקים הם אלה שמחליטים מי הוא יועץ משכנתאות מורשה, הם עושים זאת על בסיס האינטרס הכלכלי של הבנק ולא לפי טובת הלקוח ולכן אנחנו קוראים לבנק ישראל להגביר את מעורבותו בתחום ולנהל רישום עצמאי ואובייקטיבי של יועצי משכנתאות מורשים. רק יועצים אובייקטיבים ועצמאיים שאינם תלויים בבנקים ואינם נתונים ללחציהם יכולים לנהל משא ומתן אפקטיבי, להשוות בין בנקים שונים ולהגן על האינטרסים של ציבור נוטלי המשכנתאות.

"התאחדות יועצי המשכנתאות דורשת מהבנקים למלא אחר הנחיות אלה ולהסיר לאלתר את כל החסמים שהוטלו על הלקוחות שביקשו להיעזר ביועץ משכנתאות בשנה החולפת; החיוב לנוכחות הלקוחות בפגישות הראשוניות עם הבנקאי, הסירוב לקבל ולשלוח הצעות ומסמכים במייל על ידי היועצים וכדומה. ההתאחדות פעלה ותמשיך לפעול להסדרת המקצוע, לניהול הקוד האתי המקצועי, לחיזוק מעמדם של היועצים ולהעמקת הידע המקצועי והמומחיות של יועצי המשכנתאות בישראל".

האשמה חמורה: הבנקים עובדים באופן חמור על ציבור נוטלי המשכנתאות

שערורייה: הבנקים הגבילו את יועצי המשכנתאות והעלו את הריביות