ביהמ"ש המחוזי בחיפה דחה את ערעורה של חיפה כימיקלים. הוחלט כי צו הריקון יעוכב עד ל-1 באפריל, כאשר עד לתאריך זה "חייב המכל להיות ריק מאמוניה" • כמו כן נאסר על הבאת אוניות אמוניה נוספות • ראש העיר חיפה, יונה יהב: "החלטה אמיצה והיסטורית"

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה היום את ערעור חברת חיפה כימיקלים על הצו לריקון המכל וסגירתו. השופטת תמר שרון נתנאל החליטה כי הצו יעוכב עד ל-1 באפריל ועד לתאריך זה "חייב המכל להיות ריק מאמוניה". כמו כן אסרה על מילוי המכל בכל דרך שהיא, ועל הבאת אוניות אמוניה נוספות.

השופטת קבעה בסיכום הדברים כי "המכל, כמו גם אוניית האמוניה, מהווים סיכון של ממש לכל מי שנמצא בתחום העיר חיפה בכל זמן שהוא. ההסתברות לקרות תרחיש שיביא לשחרור כמויות משמעותיות של אמוניה מהמכל איננה זניחה כלל ועיקר, וההסתברות לקרות תרחיש שכזה בכל הנוגע לאוניית האמוניה משמעותית היא ואינה נמוכה. הנזק שעלול להיגרם מהתממשות הסיכוי הוא בלתי נסבל בכל קנה מידה. מדובר באובדן חיי אדם רבים ובפגיעה קשה בבריאותם של רבים אף יותר ובאסון שלא ניתן להגדירו אלא כאסון בקנה מידה לאומי.

"על כף אחת של המאזניים מונחים חייהם ובריאותם של לפחות מאות ואלפי אזרחים, אנשים נשים וטף, תושבי חיפה ואלה הבאים בשעריה, לעבודה לקניות ולבילויים. בעוד שעל הכף האחרת מונחים אינטרסים כלכליים. בנסיבות אלה קיים רק פתרון אחד אפשרי והוא דחיית הערעור בכל הנוגע לעצם מתן צו הפסקת העיסוק".

השופטת מתייחסת לפגיעה הכלכלית הצפויה בחיפה כימיקלים ובגורמים נוספים ואומרת: "אינני מקלה ראש בפגיעה שייפגע הצו במערערת ובצדדים שלישיים, וערה אני לכך שאין פתרונות קסם. ההסתברות הממשית להתרחשות אירוע אמוניה, העלול בסבירות של ממש לפגוע פגיעה חמורה במאות ואלפי אזרחים, בחייהם ובריאותם, גוברת על כל אינטרס כלכלי-עסקי.

"חזקה על משרדי הממשלה על הגורמים הרלוונטיים והרשויות הרלוונטיות שיעשו כל שנדרש על מנת לסייע לצרכני האמוניה, בין על ידי זירוז ההליכים ככל שיידרשו לשם ביצוע ומימוש חלופות להספקת האמוניה הדרושה, בין בהקטנת הנזק ובין בכל סיוע אפשרי", אמרה השופטת.

היא הוסיפה כי בצד המעשי, "הכל מסכימים כי ריקון המכל בפרק זמן קצר אינו אפשרי בשל הסיכון שיש בכך, ממילא בשים לב לכך שהסיכון הנשקף מהמכל משמעותי פחות מהסיכון הנשקף מאוניית האמוניה, ובשים לב לפרק הזמן הקצר בו הוא מתרוקן 'באופן טבעי' עקב השימוש באמוניה המאוחסנת בו, אין צורך לרוקנו בקצב מהיר מכך. אינני מוצאת לנכון להורות על השארת מלאי חירום במכל, המדינה לא ביקשה זאת וחזקה עליה שהיא ערוכה עם חלופה לכך".

השופטת קבעה כאמור כי היא דוחה את הערעור, אולם ביצוע הצו מעוכב עד ה-1 באפריל לטובת הריקון הטבעי. "במועד זה על המכל להיות ריק לחלוטין מאמוניה". היא אסרה על מילוי המכל ועל הבאת אוניות אמוניה נוספות – ללא הגבלת זמן. כן קבעה כי עד להתרוקנות המכל תמשיך החברה לספק אמוניה לכל לקוחותיה ולכל הצרכנים במשק כפי שנעשה עד עתה (כדי שלא תשמור לכאורה את המלאי שנותר במיכל לעצמה).

ראש העיר חיפה יונה יהב, אמר: "השופטת תמר שרון נתנאל, קיבלה החלטה אמיצה והיסטורית על הפסקת פעילות מכל האמוניה שאיים על חייהם של כמיליון איש. כל תושבי חיפה והאזור מודים היום על אומץ לבה של השופטת. אנו בעיריית חיפה נפעל ללא פשרות לוודא כי פסק הדין יבוצע ככתבו וכלשונו על פי לוחות הזמנים אותם קבע בית המשפט". יהב הודה לצוות המשפטי בראשותה של היועצת המשפטית לעירייה ימית קליין , ענבל בן ארי, ויליאם שוקייר ואיציק זכאי.

עו״ד ג׳מילה הרדל ואכים, מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה, אמרה: "צו העיכוב שנתן בית המשפט המחוזי לריקון המיכל עד 1/4 היא אכן תקופה סבירה במיוחד שהוא אסר על מילוי המכל באותה תקופה, בניגוד להחלטת המשרד להגנת הסביבה שנתן אפשרות למילוי המכל והגעת האוניה לפחות עוד פעם או פעמיים.

"השאלה מי כעת הולך להבטיח שזה ייושם במיוחד שהמפעל ממשיך להלחם ולפרסם טענות שווא יחד עם התאחדות התעשיינים, גם אחרי שכל הגורמים, כולל המדינה והמשרד להגנת הסביבה, אימצו את עמדת דו״ח קינן והודו שהם טעו בכך שהסתמכו על ההערכות המוטעות והמטעות של חיפה כימיקלים לאורך שנים.

"כעת, גם אם מיכל האמוניה מחשב את מסלול הסיום המפואר שלו, חשוב שנזכור כולנו שיש עוד מיכלים עם חומרים מסוכנים במפרץ ויש עוד הרבה מדי בעיות מורכבות ומסוכנות שעדיין לא טופלו, ואסור להזניח אותן".

מעמותת צלול נמסר: "זהו ניצחון של ההגיון והצדק, ועדות לכוחו של מאבק ציבורי עיקש. שנים ארוכות מדי היינו בני ערובה של בעלי חיפה כימיקלים ששורת הרווח חשובה בעיניהם מהדאגה לביטחון הציבור".