בהתאם לתחזיות המוקדמות, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בבנק ישראל כותבים כי באשר לשוק הדיור, ניכרת ירידה בנטילת המשכנתאות על רקע ריבית המשכנתאות שעולה

בהתאם לתחזיות המוקדמות, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בסך הכל מצב הכלכלה המקומית משביע רצון כשהצמיחה שומרת על קצת גבוה ושוק העבודה מגיב בהתאם כשרמת האבטלה נמוכה.

גביית המסים ממשיכה להיות טובה – ראש הממשלה ושר האוצר מעוניינים להוריד מסים מה שמצביע על אמון של ראש הממשלה ושר האוצר בכיוון החיובי אליו צועדת הכלכלה המקומית.

בבנק ישראל מציינים כי האינפלציה במגמת עלייה אך הקצב שלה עדיין נמוך ועומד על כ-0.4%.

באשר לשוק הדיור, כותבים חברי הוועדה המוניטרית, כי ניכרת ירידה בנטילת המשכנתאות על רקע ריבית המשכנתאות שעולה. בנוסף כותבים בבנק כי למרות שבחודשיים האחרונים יש התייצבות במחירי הדירות הרי שמוקדם להסיק מסקנות.