עד שהכבישים הפכו למגרש חניה. אולי גם על זה צריך לשלם?