Hadas Parush/Flash90

אושר בועדת הכספים: הקלה בתנאי קבלת המענק לפגיעה ממושכת לעסקים חדשים

הועדה קיימה ישיבה לעניין בקשות לדיון מחדש בנושא הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1386) – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת הכספים, קיימה אמש (שלישי) ישיבה לעניין בקשות לדיון מחדש בנושא הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1386) – הכנה לקריאה שניה ושלישית.
במסגרת הדיון הוכנסו שינויים לעניין המענק החד-פעמי החדש, אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה ממושכת.

כזכור נקבע במסגרת מענק זה כי: לעוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ₪ הפיצוי יוענק בהתאם לגובה הפגיעה בירידת מחזורו (בדומה למתווה הפיצוי בגין הוצאות קבועות), על ירידה במחזור של 25%-40% – יקבל העוסק 3,000 ₪, על ירידה של 40%-60% – יקבל 5,000 ₪ על ירידה של 60% ומעלה – יקבל 9,000 ₪.

לעוסק עם מחזור עסקאות של מעל 300 אלף ₪, נקבע כי הפיצוי יהיה מחצית מסכום כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, בתנאי שסכום זה לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪. לעניין עסק עם מחזור של 300 מיליון ₪ ומעלה, נקבע לבקשת הוועדה כי הפיצוי יהיה 60% מהסכום של כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, עד לתקרה של 50,000 ₪.

תנאי הזכאות הינם: עוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ש"ח יהיה זכאי למענק בגין ירידת מחזור של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. התקופה הקובעת לעניין ההשוואה לירידת המחזור לעניין מענק זה, הינה ה-1 למרץ 2019 עד לסוף 2019.
מסגרת זאת, נקבע בשבוע שעבר כי עבור עוסק בעל מחזור של מעל 300 אלף ₪ ועבור עוסק בעל עסק חדש, התנאי לזכאות הוא אם העוסק היה זכאי ל-3 תקופות ויותר של מענקי "הוצאות קבועות".

במסגרת הדיון היום, ולדרישת חברי הוועדה, הסכים משרד האוצר כי לעניין בעל עסק חדש, התנאי יהיה אם היה זכאי ל-2 תקופות (במקום 3 כאמור) ויותר של מענקי הוצאות קבועות, מה שצפוי להכניס לגדר הזכאות לפיצוי החדש, עסקים חדשים רבים יותר.

סעיף נוסף שנקבע היום, קובע כי במידה וסך כל הסכומים הנ"ל: מחזור העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין תקופה זו ובתוספת המענק החדש עבור פגיעה ממושכת, יהיו בגבוה של למעלה מ-90% ממחזור העסק בתקופה המקבילה בשנת 2019, אזי יהיה העסק זכאי ל-65% מסכום המענק לפגיעה ממושכת.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו