אה… ולאזקוז צריכה להראות בע"כ שפעלה לטובת יהודים וד"ל