היה תומך נלהב בעשרות מוסדות תורה וחסד ברחבי תבל | חיבר את הספר המפורסם 'דף על דף' | הלוויתו תצא הערב (מוצ"ש) מישיבת גור בב"פ ויובא לקבורה בישראל

אבל כבד יורד על היהדות החרדית עם הישמע דבר פטירתו בטרם עת של הנגיד הנודע לשם ולתהילה הרב הגאון אברהם נח קליין ז"ל מפלטבוש.

ביום ששי ערך ביקור שגרתי אצל רופא מקומי, כשבמהלך הטיפול לקה בדום לב ונפטר, נסיונות ההחייאה כשלו והלב הרחב לתורה ולחסד שבק חיים לכל חי כשהוא בן נ"ח (58) בפטירתו.

המנוח ז"ל היה תומך נלהב של עשרות מוסדות תורה וחסד, משחר ילדותו ינק תורה וחסידות מאדמו"רי בית גור ובדרכם דבק עד יומו האחרון, מלבד זאת היה גם תלמיד חכם גדול ובקי בכל מכמני התורה, ולא בכדי התפרסם בחיבורו הנפלא על הש"ס 'דף על דף' בו קיבץ הארות והערות מגדולי ישראל זצ"ל ושליט"א ע"פ סדר דפי הש"ס.

מכריו ממליצים עליו כי היה מעמודי התווך של עולם התורה בדורנו, כן היה פטרון בית דין צדק 'הישר והטוב' שבראשות הגרמ"מ שפרן והגר"י סילמן, שליט"א.

דבר הסתלקותו היכה בהלם ובתדהמה את קהילות גור ברחבי תבל, ואת מכריו הרבים בהם לומדי התורה וההוגים בספרו הנפלא 'דף על דף'.

הלוויתו תצא בהשתתפות אלפים בשעה 20:00 מבנין ישיבת גור בבורו פארק, ארונו יוטס הלילה לישראל הלוויתו תצא מחר (א) מבית הלוויות שמגר להר המנוחות שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.

בתמונות: הנגיד ז"ל בעת חנוכת בית הדין 'הישר והטוב' באשדוד שהוקם ביוזמתו ובראשות רבני קהילות בעלזא וגור ורבני בד"צ הישר והטוב הגאון רבי חיים פסח הורוביץ והגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס, שליט"א – פר' וישלח תשע"א.

ארכיון: אשדוד בכותרות

בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (1) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (2) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (3) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (4) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (5) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (6) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (7) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (8) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (9) בחנוכת ביה''ד הישר והטוב באשדוד - צילום ארכיון אשדוד בכותרות (10)