אבל בירושלים עם פטירתו של ראש ישיבת אור שמח בה הרביץ תורה החזיר אלפים בתשובה כיובל שנים | הלוויתו נערכת בשעה זו ברחובות ירושלים בדרכה להר המנוחות

בירושלים הלך הבוקר (שלישי) לעולמו הגאון  רבי חנא מנחם מנדל וינבך זצ"ל מי שעמד בראש ישיבת 'אור שמח' בירושלים.

ראש הישיבה נולד ביום ד' תשרי תרצ"ד בפולין, בבחרותו למד בטובי ובחירי הישיבות וקנה הרב תורה ושם טוב בין כותלי בית המדרש ועולם התורה דאז, שנים מספר לאחר נישואיו בשנת תשכ"ו עלה לארה"ק והשתקע בירושלים שם למד בחבורה עם עשרות מגדולי ישראל כיום.

ביתו ברחוב פנים מאירות 1 היה מפורסם לכל כבית של גמ"ח רעייתו הרבנית תבדל"ח עומדת בראש מספר גמ"חים והמפורסם שבהם ארגון 'יד ליד'.

לפנים שנים רבות הקים את ישיבת 'אור שמח' הממוקמת ברחוב שמעון הצדיק, בה הרביץ תורה לאלפים במשך כיובל שנים מחייו, ובכח הענווה והתבונה שהיתה בו השיב רבים מעוון והחזירם אל אביהם שבשמים.

לפני חודשים מספר נפל למשכב והמונים העתירו לרפואתו, תוכננה להיום (שלישי) עצרת תפילה לרפואתו בהיכל הישיבה אך הגאון זצ"ל נתבקש לישיבה של מעלה והשיב הבוקר את נשמתו לבוראה בגיל 79.

ימי החנוכה הפכו מימי שמחה וצהלה על הנסים ועל הנפלאות, הפכו לשוד ושבר בגבולות הישיבה תלמידיה ובוגריה.

הלוויתו יצאה בשעה 13:15 מבית המדרש היכל שמואל בשכונת מטרסדורף – ירושלים, ומשם המשיכה אל בנין  ישיבת 'אור שמח' בדרכה להר המנוחות, שם יטמן למנוחת עולמים.

הותיר אחריו ששה בנים וששה בנות ומהם נכדים ונינים בלעה"ר כולם יראים ושלמים הולכים בדרכי השי"ת באמת ובתמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

רבי מנדל וינבך-page-001 ישיבת אור שמח-page-001

מודעה על העצרת שתוכננה להיום בשעת הלוויה

בקשו רחמים ר' מנדל וינבך-page-001