האדמו"ר יוצא למסע היסטורי על קברי הצדיקים באירופה כאשר בשבת שמות ישהה בעיירה בישטנא שברומניה | את המסע יסיים בישראל במחיצת אחיו האדמו"ר מקליוולנד

כ"ק אדמו"ר מקאליש שליט"א הינו זקן אדמו"רי בית נדבורנה בעולם, ובנו בכורו של כ"ק אדמו"ר מסטראזניץ זצ"ל.

קרא עוד:

[postim]

ביום רביעי הבעל"ט הוא יוצא למסע היסטורי על קברי הצדיקים באירופה, כשבמרכז המסע יעמוד ביקורו בעיר בישטנא להשתטח על ציון זקינו הרה"ק בעל ה'מאמר מרדכי' מנדבורנא זיע"א.

בשבת פרשת שמות ישבות האדמו"ר בעיירה בישטנא סמוך ונראה לציון, בהמשך המסע יפקוד עוד מקברי אבותיו וגדולי התורה והחסידות ברחבי אירופה, יצויין כי האדמו"ר הוא בן אחר בן להרה"ק מנדבורנא זיע"א.

ביום שלישי פרשת וארא ימשיך האדמו"ר את המסע ויגיע לישראל לרגל הילולת אביו כ"ק אדמו"ר בעל ה'דברי יששכר' מסטראז'ניץ זצוק"ל, שהיה אחיו של כ"ק אדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זי"ע.

בשבת פרשת וארא ישבות בעיר רעננה אצל אחיו כ"ק אדמו"ר מקליוולאנד שליט"א שיערוך כמידי שנה שבת התוועדות מרכזית לחסידיו ואוהדיו בארה"ק לרגל שבת יארצייט.

ביום שני כ"ח טבת יעלה יחד עם אחיו האדמו"ר מקליוולנד לפקוד את ציון אביהם ה'דברי יששכר זצ"ל אשר מנוחת כבוד בהר הזיתים, לאחר מכן ישוב למעונו בארה"ב.

זו הפעם הראשונה שהאדמו"ר מקאליש עורך מסע שכזה לאירופה, למעלה מארבעים חסידים כבר הבטיחו את השתתפותם במסע.

יהי צאתו ובואו לשלום.