השעה התשיעית של יום שני הקרוב, ט' בחודש התשיעי, מסוגלת לתפילה ולישועה. בד"צ 'העדה החרדית' קורא לראשונה ליישם את הסגולה

בשנים האחרונות צברה תאוצה סגולה המובאת בספר 'ברית-מנוחה', לפיה בשעה התשיעית, ביום התשיעי לחודש התשיעי (כסליו) – עת רצון הוא לתפילה.

המועד המסוגל יחול השנה ביום שני הקרוב ובית הדין של 'העדה החרדית' יוצא לראשונה בקריאה רשמית לנצל שעה חשובה זו לעורר רחמי שמים על צרכי הכלל והפרט.

על המודעה חתומים חברי בית הדין בראשות הגאב"ד שליט"א.

הרבנים כותבים על הצרה הגדולה בהסתלקותם של צדיקי וגאוני הדור ועל צרות אחרות.

"לאור כל זה", כך כותבים הרבנים, "נקראים אחינו בית ישראל להתאסף בשעה חשובה זו, לומר כמה פרקי תהילים שנקבעו ע"י הבית-דין ולהתפלל מנחה בכוונה ובמיוחד לכוון בעת פרשת הקטורת שמסוגלת לעצירת מגיפה".

הרבנים מדגישים, כי יש עניין מיוחד בתפילת תינוקות-של-בית-רבן, וקוראים למלמדים להתפלל עם תלמידיהם נגד צרות הדור.

והן קל לא ימאס תפילת רבים.

לעורר רחמי שמים