בבעלזא מורגלים לשמוע את ההכרזה בשבת שלפני יום הבוחר | אך השבת לא הופתעו החסידים לשמוע את ההכרזה מפי המשב"ק | כולם הבינו כי הפעם צריך להתחיל מוקדם יותר לפעול ולהפעיל למען רשימת 'יהדות התורה'

24 יום לבחירות: עקב הדאגה של כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א לעולם התורה נוכח הגזירות העומדות על הפרק, הקדים האדמו"ר את ההכרזה, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה.

קרא עוד:

[postim]

השבת פרשת ויחי לאחר קריאת התורה הכריז המשב"ק הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין שליט"א במעמד ובנוכחותו של כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א באלו המילים:

"אזוי ווי ס' גייען יעצט פארקומען די וואלן, און אזוי ווי ס' איז באוואוסט אז די גופי היהדות זענען תלוי און די כח פון די חרדישע נציגים, דארף יעדער איינער זיך משתדל זיין צו מגביר זיין זייער כח, על כן בעט מען פון יעדעם איינעם און איינעם לפעול ולהפעיל און גיין וועלען פאר די רשימה יהדות התורה מיט די אות ג".

ובתרגום לעברית: "היות ואנחנו מתקרבים ליום הבחירות, וכידוע שהמשמר על חומת הדת בארץ הקודש תלוי בכח הנציגים החרדים, על כן צריך כל אחד ואחד להשתדל שיהיה כמה שיותר נציגים חרדים בכנסת הבאה, על כן בפקודת הקודש מתבקש כל אחד ואחד לפעול ולהפעיל אחרים להצביע לרשימת 'יהדות התורה' אות ג".

החסידים שהורגלו במערכות הבחירות הקודמות לשמוע את ההוראה בשם הקודש בשבת שלפני יום הבוחר, תמהו אך הבינו כי הפעם המערכה היא הרבה יותר הכרחית ונחוצה להגדיל את כוח הרשימה לגדור גדר ולעמוד בפרץ נוכח הגזירות העומדות על הפרק ומאיימות על עולם התורה ואורח חיינו כיהודים בארצינו הקדושה.

בשעות אלה פחות מ-24 שעות לאחר ההכרזה, כבר מקימים מטות פעולה והסברה בריכוזי חסידות בעלזא בארה"ק, שכנודע ממערכות בחירות קודמות כי המטות של חסידי בעלזא היו המוצלחים והמועילים ביותר, ולא פלא כשהם עושים זאת למען מטרה אחת ויחידה – לעשות רצון צדיק.