לראשונה בתור אדמו"ר מ"שומרי אמונים" הוא יוצא לארה"ב לרגל שמחת נישואי בנו במונסי, האדמו"ר ישהה בארה"ב כשבועיים ימים | חסידים ואוהדים יצטרפו למסע

התרגשות רבה בקרב חסידי שומרי אמונים לקראת המסע ההיסטורי של כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א לארה"ב.

קרא עוד:

[postim]

האדמו"ר יוצא לראשונה בתור אדמו"ר לארה"ב, עם פמליא מכובדת של חסידים ואוהדים, זאת לרגל שמחת נישואי בנו החתן הרב שלמה הי"ו עב"ג בת כ"ק אדמו"ר מסטאניסלאוו שליט"א שתתקיים ביום ח"י שבט במונסי ניו יורק.

בשבת קודש פרשת בשלח – שירה ישבות האדמו"ר בבורו פארק, שם תתקיים שבת עליה לתורה והתאחדות חסידי ואוהדי בית שומרי אמונים בארה"ב, התפילות ועריכת השולחנות באולם 'בית יעקב'.

האדמו"ר צפוי לבקר בבתי האדמורי"ם והרבנים בארה"ב, וכן יקבל קהל לעצה ולברכה.

מפורסם וידוע כי אביו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זיע"א נהג שלא לצאת מגבולות הארץ ורק פעמיים בחייו הרשה לעצמו באורח נדיר ולצורך גדול לצאת לאירופה, ויוצא כי מעולם לא ביקר אדמו"ר "משומרי אמונים" בארה"ב, אך כעת יוצא לראשונה כי בנו האדמו"ר יוצא לארה"ב להשיא את בנו.

סמל המסע