קודם כל, עצת הגר"ח ניתנה עוד לפני הניתוח, לא לאחר איזה כישלון בההשתלה.

שנית, לא היה בעיה בההקלטה

שלישית, לפני איזה שעות נסתיימה ההשתלה בשלוםת ברוך ד', ומבקשים מהציבור להמשיך בתפילות עבור רפאל מנחם מאיר בן רייזל איידל בתושח”