בפקודת הקודש יתקיימו כינוסים מיוחדים בכל ריכוזי החסידים שם יעוררו את הקהל על ביטול תורה ועל פגעי הטכנולוגיה | כינוס ראשון הערב באשדוד

לאור האסונות שפקדו את החצר בחצי שנה האחרונה, הורה כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א לערוך כינוסים מיוחדים בהם יעוררו רבני קהילות גור במקומות מושבותיהם את הציבור להתחזק בעניין ביטול תורה ופגעי הטכנולוגיה.

קרא עוד:

[postim]

בחסידות גור ידעו בחצי השנה האחרונה מספר אסונות, אברכים הלכו לעולמם בדמי ימיהם ועוד כהנה וכהנה, לאור מה שציוונו חכמים בגמ' שבת (קו.) אחד מבני החבורה שמת תדאג כל החבורה, הורה האדמו"ר לקיים בכל קהילות גור בתבל כינוסי חיזוק והתעוררות בנושאים הצריכים חיזוק ביטול תורה והתרחקות מפגעי הטכנולוגיה.

הכינוסים בריכוזי החסידות בעולם יתפרסו על פני מספר ימים, הכנס הראשון יתקיים הערב (ראשון) לחסידי גור באשדוד באולם האודיטוריום שעל ידי מוסדות 'בית מלכה' ברחוב חסדא – רובע ז' אשדוד, רבני ודייני החסידות, בין הנואמים צפויים: הגאון רבי שמואל דוד הכהן גראס דומ"צ הקהילה, הגאון רבי מאיר פלקסר מראשי ישיבת חידושי הרי"ם והגאון רבי אברהם משה קליין משגיח רוחני בישיבת גור – אשדוד, שליט"א.

מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די.