לפנות בוקר הלך לעולמו בגיל 88 הגה"צ רבי משה ארנסטר זצ"ל נשיא מוסדות מאור חיים וחדב"נ הרה"ק בעל 'אמרי חיים זיע"א מויז'ניץ | הלוויתו תצא הערב בשעה 18:00 מביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ לאהל אדמו"רי ויז'ניץ

אבל כבד ירד הבוקר (שלישי) על חצר הקודש ויז'ניץ עם הידיעה על הסתלקותו של כ"ק הגה"צ רבי משה ארנסטר זצ"ל נשיא קריות מאור חיים בירושלים וצפת וחדב"נ כ"ק אדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זיע"א.

נולד ברומניה ביום כ"ד תשרי תרפ"ה לאביו הרה"צ ר' חיים זצ"ל, משחר נעוריו התפרסם כנער עילוי ועובד ה' באמת ובתמים, בהגיעו לפרקו זכה ונהיה לחתנו של כ"ק אדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' זיע"א כאשר נישא לבתו הרבנית הצדקנית מרת שבע ברכה ע"ה שהלכה לעולמה ביום כ"ו אייר תשס"ט.

במהלך שנותיו הקים את קריות 'מאור חיים' בירושלים ובצפת, הוא התגורר כל שנותיו בקרית מאור חיים בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים.

הותיר אחריו מאות צאצאים בהם בניו הגאונים הצדיקים רבי זאב – רב קרית מאור חיים ירושלים, רבי מנחם ארנסטר ראש ישיבות ויז'ניץ, רבי ישראל שליט"א מבורו פארק, רבי אליעזר – רב קרית מאור חיים בצפת, וחתנו כ"ק אדמו"ר מדז'יקוב שליט"א.

בשנים האחרונות נחלש והתאשפז לעיתים תכופות בית החולים, אך הבוקר סמוך לשעה 5:30 השיב את נשמתו לבוראה בגיל 88.

הלוויתו תצא הערב בשעה 18:00 מבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ לעבר בית החיים ויז'ניץ שם ייטמן בחלקת אדמו"רי ויז'ניץ סמוך לחמיו ה'אמרי חיים' וגיסו בעל הישועות משה' זיע"א.

המונים מחסידי ויז'ניץ צפויים ללוותו בדרכה האחרונה למנוחת עולמים, מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א השוהה בימים אלו בצפת למנוחה, ישוב לביתו בקרית ויז'ניץ גדי להשתתף במסע הלוויה.

ת.נ.צ.ב.ה.

מוסדות מאור חיים ארנסטר-page-001 ארנסטר הרה''צ משה - מודעת אבל-ברק-page-001

ממראות חייו:

עם אחיינו מרן אדמור מויז'ניץ שיבלח''ט

הג''ר משה ארנסטר עם גיסיו האדמו''ר מויז'ניץ זצ''ל והאדמו''רים מויז'ניץ מונסי, וויז'ניץ שליט''א הג''ר משה ארנסטר בריקוד עם האדמו''ר מויז'ניץ וגאב''ד שטראסבורג זצ''ל

ממראות חייו של הרה''צ משה ארנסטר זצ''ל - ארכיון (7)

הגר הגר