החל מהלילה: יהודי התפוצות יתפללו "ותן טל ומטר"

יהודי הגולה יתחילו הלילה לומר בתפילת ערבית "ותן טל ומטר לברכה" בברכת "ברך עלינו" > JDN בפינה הלכתית: מה תעשו אם שכחתם?

בתפלת ערבית של אור ליום שלישי, מתחילים לומר בברכת "ברך עלינו" שבתפילת שמונה עשרה: "ותן טל ומטר".

לנוהגים שאין להפסיק לפני תפלת שמונה ולהכריז, מן הראוי להכריז לפני התפילה שמתחילים לומר "ותן טל ומטר".

אם שכח לומר "ותן טל ומטר" ונזכר לפני שהחל בברכת "תקע בשופר", אומר שם "ותן טל ומטר". ואם שכח, יאמר זאת בברכת "שמע קולנו" לפני "כי אתה שומע" שבסיום הברכה.

נזכר אחרי שסיים ברכת "שומע תפלה", אומר שם "ותן טל ומטר" ומתחיל "רצה". נזכר אחרי שהתחיל "רצה", חוזר לברכת "ברך עלינו". נזכר אחרי שסיים שמונה עשרה, שכבר אמר את ה"יהיו לרצון" האחרון, חוזר לראש התפלה.

שכח ונזכר בזה רק בהגיע זמן התפלה שלאחריה, יתפלל פעמיים תפלת שמונה עשרה, מלבד אם שכח בתפילת מנחה של ערב שבת, שאינו מתפלל תפלת שמונה עשרה של ערבית של שבת פעמיים.

כשמסופק אם הזכיר "ותן טל ומטר", עד שלושים יום אינו מוחזק שהזכיר וצריך לחזור ולהזכיר, אחרי שלושים יום, מוחזק שכבר התרגל והזכיר כראוי ואינו צריך לחזור.

בתמונה: ר' גרישא, שמש בית הכנסת המרכזי במוסקבה, מזכיר לציבור להתפלל "ותן טל ומטר".

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *