בהוראת מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א הוסרה היום רשימת 'נצח' | במוצאי שבת כנס באשדוד בראש הגרד"צ קרלנשטיין וסגן השר ליצמן

לאחר איחוד השורות ופרסום מכתב ה'קול קורא' היום (חמישי) ביומונים 'המודיע' ו'הפלס' של מרן הגר"ש אויערבאך שקרא להצביע לרשימת יהדות התורה, בשעות האחרונות ניגשו נציגי תנועת נצח בראשות הרב ישעיהו ויין למשרדי ועדת הבחירות המרכזית הממוקמים בבניין הכנסת בירושלים, והסירו את רשימת 'נצח' מפתקי ההצבעה לאחר ההוראה שקיבלו מרבם.

קרא עוד:

[postim]

כפי שפרסמנו לראשונה, מי שיזם את ההסכם ועמד בתווך הוא סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, כתוצאה מפרי ההסכם שהתבשל, מרן הרב אויערבאך חתם על ‘קול קורא’ להצביע ג'.

אמש (ד) הגיע כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א ונאמנו סגן שר הבריאות הרב ליצמן, לביקור בבית מרן הגר"ש אויערבאך במהלכו הגיעו לסיכום על שיתוף פעולה מלא עמו בנושא גיוס בני הישיבות.

עוד נודע לJDN כי בעקבות כך הורה מרן הרב אויערבאך לתלמידיו לצאת למערכה ולחלץ חושים למען רשימת ג', הבוקר (ה) נפתחו מטות בני התורה, ובמוצאי שבת צפוי להתקיים כנס גדול באולמי 'כתר מלכות' באשדוד בהשתתפות ראש ישיבת גרודנא מרן הגרד"צ קרלנשטיין שליט"א וראשי ישיבות נוספים, וההפתעה הגדולה הוא סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן – השושבין של ההסכם שאיחד את היהדות החרדית לקראת הבחירות ויישא גם הוא דברים בפני בני התורה ובתוכם הפעילים.

הרחוב החרדי נשמע הבוקר נרגש ונסער מהאחדות שנוצרה ברגעים האחרונים, וכולם הולכים לקלפי בלב שלם לקיים מצוות ועשית ככל אשר יורוך מוריך – לעשות רצונך בלבב שלם.

יצויין כי מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א צפוי לפאר הערב את הבימה בבנייני האומה, בתוך שאר גדולי ומאורי דורנו, בעקבות האיחוד המרגש, עוד עשרות ראשי ישיבות אישרו את השתתפותם בכנס האחדות בהם מרן הגר"ש מרקוביץ שליט"א מראשי ישיבת פוניבז'.