הרב הראשי לישראל, הגר"י מצגר ביוזמה חדשה: להחליף את המחיצות בכותל לשקופות | מקורבי רב הכותל - הרב שמואל רבינוביץ בתגובה: "רעיון מבורך."

האם בקרוב המחיצות בכותל יהפכו לשקופות? יוזמה חדשה של הרב הראשי לישראל הגאון רבי יונה מצגר שליט"א מבקשת להחליף את המחיצות הקיימות למחיצות שקופות ובכך, מצד אחד, יהיה אפשר לראות מעזרת נשים לגברים ולא להיפך. ובכך סבור הגר"י מצגר כי ישמרו הכללים הקפדניים של ההלכה.

קרא עוד:

[postim]

הסיבה ליוזמה החדשה היא פניות שהגיעו ללשכתו של הרב הראשי בהם נאלצות נשים מבוגרות לעלות על כיסא ולצפות מרחוק בנעשה בעזרת הגברים בזמן בר המצווה של נכדם. לדעתו של הגר"י מצגר אין בעיה הלכתית . ולכן המחיצה היא שקופה למחצה.

מלשכת רב הכותל נמסר: כי הנושא נבחן ואין ספק שאם נוכל לממשו הוא ייתן פתרון ראוי. שיטה זו ממומשת כבר בעזרת הנשים שנבנתה בתוך אולם התפילה במנהרות. אולם ברחבה בחוץ יש קושי בגלל שאין הבדל בעוצמת האור בן עזרת הנשים לעזרת הגברים. למרות זאת גופים בחו"ל מחפשים פתרון, וכולנו תקווה שימצא בקרוב.