אמש (ראשון) הורה מרן הגר"ח קנייבסקי לפרסם בשמו כי מוטל על כל בני התורה להצביע עבור סיעת יהדות התורה, הבוקר קרא מרן הגר"ע גם לאשכנזים להצביע ש"ס בשביל הכרת הטוב. כעת, במכתב שיצא מביתו של מרן הגראי"ל שטיינמן נכתב כי על כולם להצביע עבור יהדות התורה.

פחות מ- 24 שעות לפתיחת הקלפיות, מרנן ורבנן גדולי ישראל יוצאים בקריאה לקדש שם שמיים למען המפלגות החרדיות.

קרא עוד:

[postim]

לפני שעה קלה נתלה מכתב בישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק שנכתב ע"י מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בקריאה לכל בני התורה, מכל העדות והחוגים להצביע למען רשימת 'יהדות התורה'.‬

הבוקר (שני) קרא מרן הרב עובדיה יוסף בשיעורו לציבור האשכנזי להצביע ש"ס, "אני קורא גם לאחינו האשכנזים, בשביל הכרת הטוב, הרבה מהם זכו לקבל דירות על ידי משרד השיכון שהיה בידינו, יעשו כל שביכולתם גם להצביע וגם להשפיע על האחרים, זה לא עניין ספרדי אשכנזי, תורה אחת יש לנו, כדי לחזק את התורה".

בתחילת דבריו אמר הגר"ע "מורי ורבותי, אני נמצא בצער גדול. יש לי צער גדול, כואב ליבי על מה שחושבים עלינו בארץ החילוניים האלה שונאי התורה רוצים לגייס את בני הישיבות אלה שלומדים תורה יומם ולילה ועושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו עוסקים בתורה יומם ולילה נאספו אויביהם עליהם ולא יחוסו מפני בני ישראל רוצים לגייס אותם לצבא".

"אני בצער גדול על הדבר הזה. מי יהיה לנו ללמוד תורה, מי יקיים את העולם. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי אין כמו התורה זה מה שנשאר לנו. בית המקדש חרב בעוונותינו, נשארה לנו התורה הזו שבה אנחנו הוגים יומם ולילה. 'כי הם חיינו ואורך ימינו', איך נוכל להחריש בשעה הזו? כולנו חייבים כאיש אחד. 'ויחן שם ישראל נגד ההר', נעמוד כולנו כאיש אחד ללכת להצביע ש"ס כדי לחזק את התורה, לחזק את היהדות".

דבריו של מרן הגר"ע הבוקר, נאמרים לאחר קריאתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לכל בני התורה הספרדים להצביע ג'. במכתב שהתפרסם הבוקר בעיתונות החרדית על-ידי בנו הרב יצחק שאול קנייבסקי, נכתב: "נצטוויתי מפי אאמו"ר רבינו מרן שליט"א לקראת הבחירות לפרסם דעתו דעת תורה שכל העדות והחוגים בלי יוצאים מן הכלל מחויבים להצביע לרשימה שסימנה ג'. חובה גמורה וכל הנמנע ממעט כבוד שמים כפי שהורינו רבותינו והרבה גופי תורה תלויים בכך".