יו"ר חדש לוועד הישיבות: בברכתם של מרנן ורבנן שליט"א מתגבש מועמד מוסכם לתפקיד רב המשקל. המדובר בחתנו הבכור של הרב אשר טננבוים זצ"ל | האם צפויים שינוים בוועד עצמו? • כל הפרטים

כשבועיים לאחר פטירתו של יו"ר ועד הישיבות, הגאון רבי אשר טננבוים זצ"ל וכבר החלו דיונים קדחתניים לגבי זהותו של מחליפו בתפקיד היו"ר.

קרא עוד:

[postim]

בשל המצב הרגיש שבו עולם התורה נמצא תחת גזירת הגיוס, עלו נציגי ועד הישיבות למעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, וישבו עמו לדון על זהותו של המועמד המוסכם שיכנס לתפקיד יו"ר ועד הישיבות במקום הרב טננבוים זצ"ל.

עוד נודע, כי במהלך השבוע האחרון עלו מס’ עסקנים לבתיהם של גדולי ישראל ובראשם למעונו של כ"ק מרן בעל שבט הלוי שליט"א ומרן הגר”נ קרליץ שליט"א שנתנו את הסכמתם וברכתם למינוי, וכן מבית מרן הגר”ש אויערבאך נמסר לכתבנו שראש הישיבה הגר"ש אויערבאך נתן את ברכתו למינוי.

המועמד ששמו עלה וזכה לברכתם של מרנן ורבנן שליט"א הוא חתנו הבכור של יו"ר ועד הישיבות, הגאון רבי חיים אהרון קאופמן שליט"א. המשמש כרבה של שכונת מעלות דפנה בירושלים. החתן, חסיד אמשינוב היה מעורה בנעשה בוועד הישיבות ושותף בכיר בכל ישיבות הוועד במהלך השנים האחרונות.

כאמור בשבוע הבא יעלו מרנן ורבנן שליט"א למעונו של מרן ראש הישיבה וביחד יאשרו את המינוי באופן פורמלי.

עוד נודע כי טרם גובשה הסכמה על זהותם של חברי הנהלת ועד הישיבות, ואף יתכנו שינויים דרסטיים. אם כי, יתכן בהחלט שבסופו של יום יוחלט שלא לבצע זעזועים מיותרים בוועד.