אני מכיר את הרב קאופמן, ואכן מדובר במינוי מתאים ביותר, עקב היותו נעים הליכות שיוכל לתקשר באופן הנאות עם ראשי הצבא, ומצד השני עמידתו הבלתי מתפשרת על עקרונות ציבור לומדי התורה.