בויז'ניץ נערכים לקראת שבת התוועדות עולמית לרגל יום השנה הראשון להסתלקותו של האדמו"ר זצ"ל שיחול ביום שבת פרשת כי תשא | שני יצירות חדשות הולחנו לכבוד ההילולא | האזינו

בעוד שבועיים תמלא השנה הראשונה להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, ובחצר הקודש נערכים לקראת ההילולא הראשונה שתחול ביום שבת קודש פרשת כי תשא.

קרא עוד:

[postim]

על פי המתוכנן שבת התוועדות עולמית לכלל חסידי ויז'ניץ מכל העולם שיעשו את השבת בצל הקודש מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בקרית ויז'ניץ, שבת שמתוכננת להיות מלאה וגדושה במטען רוחני סביב אור תורתו וקדושתו של האדמו"ר זי"ע, במהלכה יערכו כינוסים והתוועדויות במשנתו של האדמו"ר, רבני ומשפיעי החצר ישאו דברים ויעלו את שמו וזכרו הטהור.

בוועד הכנסת אורחים ויז'ניץ נערכים בהתאם לקלוט את ההמונים הצפויים להגיע, כדי להבטיח את מקומם ברווח ובכבוד, כשהאירוע המרכזי הוא כמובן השולחן הטהור בליל שבת שיכלול גם טיש יארצייט.

בהיכלי הכוללים והישיבות נלמדים בימים אלה הדפים האחרונים מתוך מסכתות גמרא ומשניות לטובת נשמת האדמו"ר זי"ע אותם יסיימו ביום ההילולא.

כמו כן יופיעו מספר לחנים חדשים לקראת יום ההילולא שיושרו בשולחן הטהור אצל מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, שניים מהם הגיעו לידי JDN עוד טרם צאתם לאור.

האחד הוא לחן חדש על המילים, 'יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם' פרי יצירתו של המלחין הנודע הרה"ח ר' יצחק אונגר הי"ו, והשני לחן חדש גם הוא על המילים 'קה זכות אבות יגן עלינו' אותו הלחין הר"ר ברוך פולק מחברי מקהלת חסידי ויז'ניץ.

שמעו ותחי נפשכם:

יזכרם:

קה זכות אבות: