מרן ראש הישיבה: אין שום פשרה שחלילה לא תפסק תורה מישראל - " על רקע סכנת הגיוס מתפרסם הבוקר בעיתונות החרדית מכתבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בו קורא לכנוס את כל ילדי ישראל לתפילה וזעקה ביום תענית אסתר

במכתב שהתפרסם הבוקר (שלישי) ביומנים החרדים 'יתד' ו'המבשר' קורא מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א לצאת ולזעוק כנגד גזירת הגיוס, במכתב קורע לב הוא מבהיר את עמדתו הנחרצת נגד גזירת גיוס בני הישיבות.

קרא עוד:

[postim]

הנה עם ישראל שיצא ממצרים וקיבל התורה במדבר, ומאז כל מה שנותר היא התורה ולומדיה, כלל ישראל הנאמן להשם לומד תורה וכמובן שקשה להתחיל ללמוד, שכבר נמצא בגיל מבוגר יותר, והמתחיל מגיל צעיר הצליח שבגיל זה יכול להבין התורה, דהיינו משניות וגמרא ופוסקים, וכדי להגיע לגדלות בתורה צריך לעמול על זה קשה הרבה שנים , והשנים האלו הם הקובעים לכל בחור לכל החיים שלו , ולכן בכל הדורות עשו כל מה שאפשר להסיר את המפריעים מלימוד התורה, כדי שיוכלו הלומדים להגיע לדרגה בבקיאות והבנת התורה, וזה הדבר שהחזיק את עם ישראל במשך כל הדורות, לימוד התורה .

ובנוסף, עצם השהות במסגרות הצבא גורם לסכנה רוחנית גדולה השם ירחם , וזה ההיפך ממה שאנו מחנכים את בנינו. ולכן אנו מבקשים מכל אחד ואחד להתפלל שלא יפריעו לנו מדבר זה, כי זה עיקר חיותנו ותפקידנו בחיים , ואם יבטלו מאיתנו דבר זה, זה אסון הכי גדול עלינו שלא נוכל לקיים רצונו יתברך כראוי , ובנפשנו הדבר, ודברים אלו אנו פונים לממשלה שיניחו לנפשותינו ולא ישסו לשנות אותנו, ויתנו לנו את האפשרות להמשיך בדרכנו , ואין שייך בזה שום פשרה, כדי שחס וחלילה לא תפסק תורה מישראל.

וכן רצינו לעורר שביום ה' תענית אסתר יתכנסו ההורים עם ילדיהם בבתי כנסיות ובתי מדרשות לבקש ולהתפלל לפני כסא הכבוד בזכותם של תינוקות של בית רבן ויאמרו כמה פרקי תהלים לביטול הגזירה מעלינו .

את הדברים חותם מרן ראש הישיבה , ממני המייחל והמצפה לראות בקרוב ישועת השם יתברך.