מכתב שהוציאו העדה בקריאה לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותם לומר מיום ז' באדר עד יום חמישי הבעל"ט צום תענית אסתר זמן קהילה לכל, פרק כ"'ב בתהילים שסגולתו ידועה".

לאור גזירת הגיוס, העדה החרדית פרסמה מכתב בהול עליו חתומים ראשי 'העדה' תחת הכותרת "הצילה מחרב נפשי" נקרא הציבור להעתיר בתפילה.

קרא עוד:

[postim]

במודעות שפורסמו הערב (שלישי) נכתב: "הצילה מחרב נפשי, כאשר חרב הגיוס מונף מעל ראשי בחורי ישראל, והסכנה עצומה ונוראה זממם בל תפק".

"אשר על כן הננו בזה בקריאה לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותם לומר מיום ז' באדר עד יום חמישי הבעל"ט צום תענית אסתר זמן קהילה לכל, פרק כ"'ב בתהילים שסגולתו ידועה".

גורמים ב'עדה החרדית' מתכוונים לערוך תהלוכה ביום התענית בה יצעדו ילדים עם שק ואפר – שימחישו לרבים את גודל הסכנה הנתונה עתה.