לחן חדש מתוך תפילת הרבי מליז'ענסק זי"ע רואה אור לרגל יום ההילולא, המונים עולים בכל שעות היממה לציונו הק' - האזינו ללחן ותתחברו למילים

המוני בית ישראל נמצאים עומדים בשעה זו צפופים תחת אהל ציונו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א בפולין ומעתירים לישועתם הפרטית והכללית, איתם עמם נמצאים עשרות אדמו"רים ורבנים שהמריאו יחד עם קבוצה מחסידיהם, בהם האדמו"רים מרחמסטריווקא, נדבורנה, טולנא, צאנז ז'מיגראד, ועוד.

קרא עוד:

[postim]

כמעט מידי שנה מופיע לחן כלשהו לקראת ההילולא, השנה עשה זאת המלחין ר' דוד ברוך קנובליך, שברוב כשרונו הפיק לחן מרטיט על המילים: 'ואמרו חכמינו זכרונם לברכה אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי כי כן דרכיך להיטיב לרעים לטובים… ועתה תעורר נא רחמיך וחסדיך הגדולים והמרובים עלינו, לגרש ולבער את יצרינו הרע מקרבינו, ותגער בו שיסור וילך מאיתנו'. (מתוך תפילת הרבי ר' אלימלך הנאמרת לפני תפילת שחרית).

את השיר מבצע הסולן ר' חיים גרין בליווי מקהלה, כשר' יצחק אסטרייכר מלווה בקלידים.

האזינו:

דרכיך להיטיב קאווער