בג"ץ דן אתמול (שלישי) בשאלת הגיורים הנעשים בבית דין פרטי | המדינה טענה כי גיורים צריכים להיערך רק דרך הרבנות | רובינשטיין תמך ונשיא בית המשפט העליון מיהר להסתייג מדבריו.

באו לקלל ונמצאו מברכים: בג"ץ דן אתמול (שלישי) בסוגיית גיורים שנערכו בבתי דין פרטיים אולם שוב דחה את הכרעתו בשאלת ההכרה בגיורים שנעשים בישראל בבתי דין פרטיים.

קרא עוד:

[postim]

במשך שנים הצטברו על שולחנו של בג"ץ כמה וכמה עתירות נגד הבלעדיות של מערך הגיור הממלכתי לגיורים שנעשים בישראל. מצד אחד אלו בתי הדין הרבניים הפרטיים שמבקשים כי המדינה תכיר בגיורים שהם עושים ומנגד, העלו התנועה הרפורמית הרפורמית והקונסרבטיבית המבקשות שהמדינה תכיר גם בגיורים שלהם, אלא שכמה שנים מתחמק בג"ץ מהכרעה ואתמול הוא שוב דוחה אותה ומנסה לגלגל אותה לממשלה החדשה.

אחת העותרות לבג"ץ היא מרטינה רגצו'בה שהגיעה ארצה מצ'כיה והתגיירה בבית הדין של הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א, גאב"ד בני ברק. מרטינה התגיירה כבר בשנת 2004. אבל המדינה מסרבת להכיר בגיור הזה.

מרטינה רגצ'ובה אמרה אתמול "הגיור בוצע בהצלחה ואני נשארת כיהודיה כפי ההלכה, ומנהלת אורח חיים חרדי".

נציג המדינה יובל רויטמן אמר, "עמדת המדינה היא כי יש מערך גיור אחד ומה שלא נעשה דרכו לא יוכר. ראש אגף הגיור במשרד רה"מ מולי יסנזון אמר: "עמדת המדינה נשמעה בקול צלול. יש גיור ממלכתי בישראל. המדינה משקיעה משאבים , חשיבה, העותרים מבקשים לקבל אזרחות בישראל והחלת חוק השבות. גם את שאלה זו היא שאלה מורכבת. כאשר אושיות המדינה בתחום הגיור בראשם הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר המופקד על מערך הגיור הממלכתי. זו הדרך שהמדינה סללה להצטרפות לעם היהודי במדינת היהודים ואנחנו סבורים , שכל מי שרוצה להצטרף במדינת ישראל לעם היהודי ראוי לו שיעשה את זה בדרך הממלכתית המתוקנת".

אלא שהערת השופט רובינשטיין שהביע תמיכה במערך הגיור הממלכתי, הובילה את נשיא ביהמ"ש העליון אשר גרוניס להסתייג מדבריו גרוניס שהזדרז להבהיר כי זו עמדתו של השופט רובינשטיין בלבד. דבר המעיד על כך שככל הנראה בית המשפט העליון יכיר בגיורים שנעשו בבית דינו של הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א.