זו לא הפעם הראשונה שהוא מגיע למרוקו.
ושם השדה תעופה אינו המלך חוסיין,אלא המלך מוחמד החמישי,סבו של המלך
הנוכחי,שאהב את היהודים,והגן עליהם במסירות מהגרמנים הארורים שהיגיעו
למרוקו אז כדי לבצע את תוכניתם.