רבבות בני תורה השתתפו אמש (מוצ"ש) בכינוס שנערך בבני ברק והועבר בשידור לוויני לעשרות מוקדים ברחבי הארץ | ראשי ישיבות ומשגיחים נשאו דברי חיזוק לאור גזירת הגיוס

אלפי אברכים בני תורה השתתפו אמש (מוצ"ש) בכנס חיזוק מפני גזירת הגיוס ופגעי הטכנולוגיה שנערך באולמי ארמונות חן בבני ברק.

קרא עוד:

[postim]

במעמד האדיר שהועבר בשידור לוויני לעשרות מוקדים בכל רחבי הארץ, השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל בראשות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

את המעמד פתח הגאון רבי דוד כהן, ראש-ישיבת חברון גבעת מרדכי שנשא דברי חיזוק בעקבות המצב הקשה. 'טעות הוא להטיל את האשמה על הפוליטיקאים, מי שמאמין יודע שהכל גזירת שמיים. ולפיד ובנט, שאיני יודע אם מותר להזכיר את שמם בכינוס קדוש שכזה הם רק המקלות', אמר.

לאחריו נשא דברים הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין, ראש ישיבת קריית מלך שהתייחס בדבריו לחיזוק בימי בין הזמנים, "הסכנה גדולה היא מצד שרו של עשיו מגיעה לעיתים כשהוא מחופש ל'אחי'" .

"יש אנשים הנדמים כרבנים ואולי יודעים את הש"ס כולו אך הם בגדר שרו של עשיו".

ההתרגשות הגיעה לשיא כאשר מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ומרן הגר"ח קניבסקי נכנסו לאולם והקהל קם ממקומו בהתרגשות רבה לקול שירת ,'כי אורך ימים".

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן נשא דברי חיזוק על נושא הגיוס, מדבריו: "כל זמן שישנם אנשים שמצטערים על חילול ה' הנורא הלזה ממה שח"ו מבקשים למעט את התורה, לא יצליחו מבקשי רעתנו להחריב את כלל ישראל ולפגוע בעולם הישיבות, עם ישראל בצרה מאד גדולה, כל אחד ואחד יודע באיזה צרה גדולה הוא נמצא לאחר שכמה דורות ב"ה שיכולנו ללמד לבנינו תורה, וסייעתא דשמיא נתרבה תורה בישראל הישיבות הלכו והתרבו ופתאום התרחשה הצרה הבאה עלינו כאשר הם מבקשים להחריב את כלל ישראל".

"צריך לעורר רחמי שמים לעמוד בתפילה ולהתחנן להקב"ה שלא יוכלו לפגוע בנו ונוכל ללמוד תורה כל ימי חיינו ושלא ימוש מפינו ומפי זרענו לעולם ועד".

"יחד עם זאת חייבים להוסיף בלימוד התורה ואזי שנזכה שזכות התורה תעמוד לנו שנוכל להתגבר על הקמים עלינו ולא יוכלו למעט לימוד התורה ונזכה לגאולה האמיתית", דברי ראש הישיבה.