רבינו הראב"ד יחד עם האדמו"ר מסאטמר שליט"א עומדים בעוז על חומת הדת להלחם נגד גזירת הגיוס.