התבטאות חריפה של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א על גזירות לפיד ובנט: "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" | מה אמר מרן בעל 'השבט הלוי' על לפיד | וכמה חודשים מעריך הגר"י סילמן שיש לממשלה החדשה?

ערב חג הפסח, מרן הגראי"ל שטיינמן הערב במעונו ומתייחס לגזירות של לפיד על עולם התורה: "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל". התבטא הגראי"ל.

קרא עוד:

[postim]

על פי הדיווח בקו החשיפות, מרן ראש הישיבה הפתיע באמירה: "בעזרת ה' נזכה להיגאל מהגזירות של לפיד על עולם התורה". זאת על רקע הניסיונת של הבית היהודי לגבש מתווה מרוכך יותר שיקל על בני הישיבות.

מרן ראש הישיבה הוסיף ודיבר בחומרה על שונאי הדת שמנסים להחריב תורה מישראל.

בתוך כך, בעל 'השבט הלוי' מרן הגר"ש וואזנר דיבר השבת בבית מדרשו 'חכמי לובלין' בבני ברק על הגזירות, ובהתבטאות נדירה נגד בנט ויאיר לפיד אמר: "הם טועים טעות חמורה, הם מזיקים לכלל ישראל משום שאין לנו שום זכות ישיבה בארץ ישראל בלי התורה". אמר.

הגר"י זילברמן, רב שכונת 'נווה יעקב' עורר בדרשת שבת הגדול: כי חובה להעיר לאברכים שיושבים בקווי מהדרין בחלק האחורי של האוטובוס.

הגר"י סילמן אב"ד בית הדין של הגר"נ קרליץ דיבר בדרשת שבת הגדול בבית הכנסת קהל חסידים בשכונת רמת אלחנן בבני- ברק ואמר כי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הוא מנהיג הדור ואין להרהר אחר דבריו, כמו כן אמר בדרשתו וניבא כי הממשלה החדשה לא תחזיק יותר מתשעה חודשים".