נכדו של מרן ראש הישיבה הגיע לבשר לו על לידת בנו בשעה טובה ומוצלחת, כששאל את סבו כיצד לקרוא לרך הנולד אמר לו מרן "תקרא לו יהושע" | כל הפרטים.

על רקע הקמת ממשלת הזדון, הורה מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לנכדו לקרוא שם לבנו שנולד לו במזל טוב בשם שיהיה להצלחת עולם התורה.

קרא עוד:

[postim]

המצב הקשה בו נתון עולם התורה בעקבות הקמת הממשלה ללא המפלגות החרדיות, וקריאת התיגר מצד הצמד לפיד-בנט נגד עולם התורה, הביא את מרן ראש הישיבה הגאון ר' אהרון יהודה לייב שטיינמן שליט"א, להורות לנכדו הוראה מעניינת שנועדה להציל את כלל הציבור.

מעשה שהיה, כך היה: לפני כשבוע וחצי הגיע למעונו של מרן הגראי"ל אחד מנכדיו ובישר לו בשמחה שנולד לו בן זכר.

מרן ראש הישיבה התרגש ובירך מיד את נכדו שיזכה לגדל את הרך הנולד לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ברכה שמקבלת משנה תוקף בימים אלו.

לאחר מכן התייעץ הנכד עם סבו, "על שם מי לקרוא לרך הנולד"? תשובתו של מרן ראש הישיבה הפתיע אף את הנכד: "תקרא לו יהושע", ראש הישיבה לא המתין לשאלה המתבקשת ומיד הזדרז והסביר, "עם ישראל זקוקים לישועה בעת הזאת".

בתוך כך, במוצאי שבת האחרונה (פרשת צו – שבת הגדול) התבטא מרן ראש הישיבה בהתייחס לצרות שפוקדות את עולם התורה ואמר, "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל", והסביר: "עתידין להגאל מהצרות של ממשלת לפיד".