במלאות 7 שנים ביום שבת קודש הבעל"ט, ישבתו אלפי חסידי סאטמאר בקרית יואל במחיצת ממלא מקומו האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שייגש לפני העמוד לכל תפילות השבת | במוצ"ש טיש יארצייט ולמחרת עלייה לציון

בשבת הקרובה כ"ו ניסן ימלאו שבע שנים להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמאר זצ"ל שנפטר ביום כ"ו ניסן תשס"ו.

קרא עוד:

[postim]

בנו הגדול כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א יירד לפני התיבה בכל התפילות השבת, את עריכת השולחן בליל שבת קודש הבעל"ט יערוך בהיכל בית המדרש הגדול בעיר קרית יואל, אלפי חסידי סאטמאר צפויים לשבות השבת בקרית יואל לרגל שבת יארצייט וליטול חלק בתפילות ובעריכת השולחנות.

בשבת אחה"צ ימסור האדמו"ר שיעור בפרק א' ממסכת אבות, כנהוג בקהילות השונות בשבתות הקיץ.

במוצאי שבת יתקיים הטיש המרכזי לרגל ההילולא בהיכל בית המדרש הגדול בעיר קרית יואל, במהלכו יסיים האדמו"ר את מסכת תענית שנלמדה במסגרת "יסודי התורה" ויתחיל מסכת עבודה זרה, כמידי שנה גם ייערך במקום הדינר השנתי לטובת כולל 'עצי חיים' דסאטמאר בני ברק.

למחרת (יום ראשון) יגש האדמו"ר לתפילת שחרית, לאחריה יערוך לחיים טיש ויישא דברות קודש לזכרו במשנתו של אביו זיע"א, לאחר התפילה יעלה האדמו"ר עם אלפי חסידיו לפקוד את ציונו הקדוש באוהל אדמור"י סאטמאר בבית החיים בקרית יואל, שם צפוי האדמו"ר להדליק נר, לקרוא פרקי תהילים וקוויטלעך.

זכותו יגן עלינו.