ההפך הוא הנכון מוסדותיו הינם בשנתיים האחרונות סמל ודוגמה לכל המוסדות שלא נוטלים כסף מהמדינה לניהול כלכלי מוצלח והתפתחות מסיבית כבר שנתיים שכל אגפי המוסדות תלמודי התורה הישיבות והכוללים משלמים משכורות מידי חודש בחודשו ובחלקם אף משמלים על החבות הישנים מתקופת המשבר שפקד את המוסדות לפני ארבע שנים
הנסיעה הינה נסיעתו הקבועה לקנדה כבכל שנה