עוד מדבריו: יושבי הגולה חייבים לעמוד מוכנים ומזומנים לרגע שבו נצטרך‬ ‫לצאת בכל כוחינו נגד הגזירה הנוראה הזו שלא תצא ח"ו לפועל‬ | דברים אלו נשא בטיש יארצייט לאביו

אלפי חסידי סאטמאר ציינו ביום שבת קודש (שמיני) את השנה השביעית להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר ה'ברך משה' זי"ע, במהלך השבת ירד בנו מ"מ האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לפני התיבה לתפילות השבת, כן ערך את שולחנו הטהור בליל שבת קודש. ‪

קרא עוד:

[postum]

‫שעות ספורות אחר צאת השבת,שבו אלפי החסידים אל בית המדרש הגדול בקרית יואל, שם ערך כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א את סעודת ההילולא המרכזית, מלבד סעודות ההילולא שנערכו בשאר ריכוזי חסידי סאטמאר בארץ ובעולם. ‬

כמידי שנה נערכה במהלך הטיש מגבית לטובת כולל עצי חיים ד'סטאמאר בבני ברק, ‫בשפה ברורה ובנעימה נשמעו דברות קודשו של האדמו"ר, תחילה אודות בעל ההילולא, מגדלותו פרישותו וצדקותו, ובוודאי כמו שהיה מסור בחיים חיותו, ודאי גם שם עומד ומתפלל בעד צאן מרעיתו.‬

‫לקראת סיום דבריו, שב האדמו"ר כהרגלו בדרשותיו האחרונות,  והתייחס אודות גזירת הגיוס המרחפת מעל בחורי ארץ הקודש הממיתים עצמם באהלה של תורה: עננה שחורה יורדת בימים אלו על אחינו בני ישראל יושבי ארץ הקודש,‬ כאשר ממשלת הזדון התכנסה בעצה אחת של הבה נתחכמה לו פן ירבה, ורוצים לעקור את התורה,‬ יהודים כאן (באמריקה) לא מבינים את גודל האסון.

זו גזירה על כל יחיד ויחיד‬ זו גזירה נוראה יותר מגזירה השמדת עם ישראל, הרי ידוע מאחז"ל גדול המחטיאו יותר מן ההורגו‬, ‫ולכן הם שרוצים להעביר אותנו על דתינו, גרועים יותר מאלו שרצחו אותנו, ‫ולכן אנחנו כאן יושבי הגולה חייבים לעמוד מוכנים ומזומנים לרגע שבו נצטרך‬ ‫לצאת בכל כוחינו נגד הגזירה הנוראה הזו שלא תצא ח"ו לפועל‬.