הכרת הטוב מיוחדת יש למרן הגר"ש אוירבעך שליט"א למרן הראשון לציון הגר"ע יוסף שליט"א. על זה שמרן הראשל"צ שליט"א נושא את דגל המלחמה בכל נושא גיוס בני הישיבות. וקבע להגיד אבינו מלכנו עוד בזמן וועדת פלסנר, בעוד גורמים מבפנים ניסו להגיע ל'מתווים' למיניהם.
מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף שליט"א מזכיר בוכה ומתריע בכל אירוע והזדמנות על גזירת הגיוס.