ראש ישיבת מעלות התורה מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א הגיע הבוקר (ראשון) לניחום אבלים בבית מרן הגאון האדיר רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בבית ברח' הקבלן 45 רשמו הבוקר היסטוריה, כאשר מרן הגר"ש אויערבאך נכנס הבוקר למעונו מרן הגר"ע יוסף שליט"א בכדי לנחמו על פטירת בנו הגדול הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל.

קרא עוד:

[postim]

מזה 25 שנה לא נועדו השניים, וכעת ראה הגר"ש הזדמנות לבוא ולדובב את מרן הרב עובדיה השרוי בצער, הרב עובדיה אכן העלה חיוך על דל שפתותיו כאשר ראה את הגר"ש ניצב למולו, והושיבו על ידו, שלא כשאר המנחמים היושבים למולו.

השניים הסתודדו משך כ20 דקות כאשר הם נושאים ונותנים בעניינים שונים, בהם אודות גזירת הגיוס ועל גדלותו של המנוח רבי יעקב יוסף זצ"ל שהיה ממרביצי התורה בדורנו, ומכתת רגליו ממקום למקום להרבות תורה בישראל.

הרב שמואל אויערבאך בניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - צילום יעקב כהן

צילום: יעקב כהן

בחדר נכחו באותה העת שלישית ההנהגה של תנועת ש"ס חברי הכנסת אלי ישי, אריה דרעי ואריאל אטיאס.

ההיסטוריונים בציבור החרדי, זוכרים על מה ולמה היה הנתק רב השנים בית הגר"ש אויערבאך למרן הגר"ע יוסף, זאת על רקע חבירתה של תנועת ש"ס לממשלה בראשות 'העבודה' ומר"צ, ובשעתו חל נתק בין בית מרן הגראמ"מ שך זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' לבין בית מרן שליט"א ומאז לא נפגשו.

בנוסף עלו לנחם הבוקר נשיא המדינה שמעון פרס, הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל, רבנים ואישי ציבור נוספים עלו משעות הבוקר המוקדמות למעונו של מרן פוסק הדור הספרדי הגר"ע יוסף שליט"א לנחמו עקב פטירת בנו הגאון הגדול רבי יעקב יוסף זצ"ל.

במהלך היום צפויים להגיע עוד עשרות אדמו"רים רבנים ואישי ציבור לנחם את מרן ובניו הרבנים הגאונים שליט"א, בהם חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שיתכנסו הערב בירושלים לדון בנושאים העומדים על הפרק.