הגראי"ל שטיינמן במכתב למנהלי המוסדות: "עלינו לעמוד כחומה בצורה מול משרד החינוך" | מה השיב מרן ראש הישיבה לאברך שאשתו חפצה ללמוד במכללה

על רקע גזירות הליב"ה והחשש מפני סנקציות שיוטלו על מוסדות החינוך הטהור, שיגר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מכתב נוקב כנגד הגזירות.

קרא עוד:

[postim]

במכתבו כותב מרן ראש הישיבה: "כי הנה עניין החינוך של ילדי ישראל נמסר לנו מדורי דורות, מאברהם אבינו עד היום הזה והוא לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט".

בהמשך מכתבו מתייחס מרן ראש הישיבה מתייחס לדרישות משרד החינוך וכותב: "באים כיום להתערב ולדרוש מאיתנו לשנות את סדרי הלימוד על-ידי הוספת עוד שעות של לימודי חול ומאיימים בשינוי תקציבים, הלא שיתבוננו הם בעצמם לאיזה הצלחות הגיעו בחינוך רח"ל".

בסיום מכתבו קורא מרן ראש הישיבה, "על מנהלי הת"תים לעמוד כחומה בצורה ולא לשנות כחוט השערה מדרך החינוך שקיבלנו וחינכנו עד היום".

בתוך כך, בקו "הסקופים" דווח, כי אברך עלה למעונו של מרן ראש הישיבה וסיפר כי רעייתו מקבלת 23 שקל לשעה וכי אם תלמד במכללה חרדית היא תקבל 120 שקל לשעה, האם עליה ללכת ללמוד במכללה"? שאל.

הגראי"ל השיב מניה וביה: "בוודאי אסור, זה מתחיל בזה ומתדרדרים לחילוניות ח"ו".
כאשר נשאל אודות חובת ההשתדלות למצוא פרנסה, אמר הגראי"ל, "חובת ההשתדלות של האדם תלויה בבחירה שלו, ואם בוחר בחיים – ברוחניות, חובת ההשתדלות שלו היא רק בזה".