משרד מבקר המדינה זיהה כשלים בהתנהלותם של תאגידי המים. הוא מבקש לתקן את הליקויים כשעל פי הערכות ניתן להוזיל את מחיר המים בלמעלה מעשרה אחוזים

הועדה לביקורת המדינה דנה היום המשק המים בישראל והמסקנות אליהם הגיעו חבריה מחייבות את התאגידים שהוקמו לאחר הרפורמה האחרונה במשק המים, לערוך חשבון נפש ולהסביר לציבור: כיצד קרה שבמסגרת הרפורמה התייקר מחיר המים בשיעור כה חד?

קרא עוד:

[postim]

אנשי מבקר המדינה שזומנו לוועדה, הסבירו כי הכשלים המשק המים שלאחר הקמת התאגידים נובעים ממספר דברים: התאגידים מעבירים כסף רב למטרות עירוניות שאינן קשורות למשק המים, בניגוד מוחלט לרוח הרפורמה שביקשה לקבוע כי התשלום עבור המים יהיה רק עובר מים בלבד; התאגידים גובים מהצרכנים תשלום עבור חידוש צנרת המים העירונית, וזאת, בלא שנקבע כמה ישלם כל צרכן עבור חידוש התשתיות; לא נערכה עבודת מטה לפני שנקבע בכמה קוב מים תוכל להשתמש כל משפחה במחיר מוזל וכן כשלים נוספים הכרוכים בסבסוד לכאורה שמשלמים הצרכנים הביתיים עבור החקלאים והצרכנים התעשייתיים.

כל הנוכחים היו תמימי דעים כי יש לאחד כמה מתאגידי המים העולים למשלם הון רב בשל עלויות ניהול ואחזקה גבוהים ללא כל סיבה, אולם היו חילוקי דעות בקשר לשאלה עד כמה יוכל מחיר המים לרדת. בעוד אחדים הציבו יעד של 10% במחיר המים שיש להביא להורדתו, אחרים הציבו רף גבוה יותר וטענו כי באמצעות נקיטת הליכים מתאימים ניתן להוריד 15% ממחיר המים ואף יותר.

יו"ר הועדה, ח"כ אמנון כהן סיכם את הישיבה ואמר כי הוועדה תעביר קריאה זו לראש הממשלה עם העתקים לשרי האוצר, הכלכלה, האנרגיה, הרווחה והפנים, ובה תבקש לפעול להוזלת מחיר המים בישראל.