הזדמנות חד פעמית, אברכי כולל 'שומע תפילה' יעתירו עבורכם בער"ח סיוון מול שריד בית מקדשינו הכותל המערבי, בעת רצון חצות ליל

בזמן שכל וועדות הצדקה למיניהם מפרסמים על מעמדי תפילות לילדים ישרים והגונים בער"ח סיון, וגובים על כך סכומי כסף גבוהים, בכולל 'שומע תפילה' שע"י שריד בית מקדשינו החליטו להיענות גם לאלו שאין באפשרותם לתרום כסף, ופתחו קו פקס מיוחד לכל מי שרוצה שיזכירו את שמו חינם בער"ח סיון בחצות הלילה בכותל המערבי ע"י מנין תלמידי חכמים.

קרא עוד:

[postim]

כאמור השירות המיוחד לתפילה חד פעמית בער"ח סיון הינה ללא תשלום כלל.

התפילה תתקיים בעז"ה ביום שלישי בשעה 23:45 ליד המחיצה הנמצאת ברחבה הגדולה, ותכלול תפילות מיוחדות לנחת מהילדים וכמובן את תפילת השל"ה הקדוש. חשוב לציין שסדר התפילה נקבע בזמנו על ידי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

בראשות הכולל עומד הרה"צ רבי ראובן צבי כהנא שליט"א, בנו של האדמו"ר הגה"ק בעל ה'גדולת מרדכי' מספינקא ירושלים זצ"ל.

המעוניינים בתפילה חד פעמים בכותל המערבי בער"ח סיון ע"י מנין תלמידי חכמים בחצות הלילה, ניתן להעביר שמות אך ורק במס' פקס 02-566-57-57 (חובה לצרף שם כתובת ומס' טלפון).

למעוניינים בתפילת 120 יום רצופים (3 פעמים 40 יום כסדר תפילתו של משה רבינו ע"ה) מער"ח סיון ועד ליל יום ב' דראש השנה, ניתן לפנות למוקד 'שומע תפילה' 0722-81-85-82 (לא יתקבלו שמות לתפילה חד פעמית במס' זה!).