לחברי ועדת פרי מתברר כי סנקציות כלכליות אינן רלוונטיות אז הם עוברים לסנקציות פליליות | אם תאושר הצעת חברי הועדה, תלמידי ישיבות ואברכים עלולים להישלח לכלא | המתווה החדש ייצא לפועל בהדרגה בתוך מספר שנים

הבוקר (חמישי) מדווח "ידיעות אחרונות", על החלטות חדשות בין חברי ועדת פרי לשוויון בנטל. כפי הנראה, סבורים חברי הועדה כי מתווה של הטלת סנקציות כלכליות, אינו יעיל, מפני שיש באפשרותן של הישיבות לעבור לשיטת גיוס כספים ובכך להמשיך את דרכם ללא שינוי.

קרא עוד:

[postim]

בנוסף, התברר כי יכולתה של המדינה לגבות קנסות, מוגבלת. מה שעלול לשים את הועדה ללעג וקלס, שכן לא תהיה אפשרות אמיתית לממש את האיומים. נוכח סיבות אלו, חוזרת בה הועדה מכוונתה המקורית, להטיל סנקציות כלכליות על אברכים ובני ישיבה שימנעו משירות צבאי.

כתחליף, מציעה ועדת פרי החרפת צעדים וחבריה צפויים להמליץ על הטלת סנקציות פליליות אישיות על על משתמט. מדובר בהחרפה חמורה של טון הדיבור שנשמע עד היום.

במידה ואכן תאושר המלצת חברי הועדה, עשויים תלמידי ישיבות ואברכים, למצוא עצמם מאחורי סורג ובריח.

המתווה, כך לפי הדיווח, עתיד לצאת אל הפועל בהדרגה בתוך מספר שנים.