הרב אברהם אייזען המכהן כיום כראש כולל 'ש"ס אידן' ומראשי 'הנהלת ממלכת התורה - עוז והדר', יטול על שכמו מעתה גם את עול הרבנות בקהילת 'עטרת פוזנא' בשכונת פלטבוש - ניו יורק

היהדות התורנית בארצות הברית, מתבשרת בימים האחרונים, בבשורה משמחת במיוחד. הקהילה הנודעת 'עטרת פוזנא' השוכנת בעיר פלטבוש, הכתירה בימים האחרונים את הרב הגאון הנודע רבי אברהם אייזען שליט"א, ממורי הצדק הנודעים בבורו-פארק.

קרא עוד:

[postim]

הרב אייזען שליט"א, המוכר בזכות פעילותיו הענפות למען מוסדות התורה בכל העולם, הינו יליד ארץ הקודש. בן לשושלת קודש של מורי הוראה ויושבים על מדין, מדורי דורות. אביו הגאון החסיד רבי שלום אייזען זצ"ל, נודע היה בקרתא דירושלים בהיותו מורה מוכשר, בקי וחריף.

לצד ייחוס אבות, נושא עמו הגר"א אייזען ייחוס עצמי של בקיאות וחריפות, גאונות וידיעה מפורסמים. ועל כולנה, מעורבותו במפעלי תורה, בהיותו מראשי ומנהלי 'ממלכת התורה – עוז והדר' בארצות הברית, שזכה להקים את דברי התורה ולהפיצה בכל קצוות תבל.

בנוסף עומד הגר"א אייזען בראשות הכולל הנודע 'כולל ש"ס אידען' שבין כתליו לומדים המובחרים שבלומדי ארץ הקודש, המקדישים את חייהם לידיעה מקיפה בש"ס ובפוסקים. וכבר פקע שמם וגאונותם בכל רחבי העולם.

בחירתו של הגר"א לכהונת הרבנות בקהילת 'עטרת פוזנא', ממלאת תקווה, כי יעלה בידו להמשיך בפעילותו הענפה, להגדיל תורה ולרומם את כבוד הקהילה, לדאוג לכל צרכיה בגשם ורוח.

בציבוריות החרדית בארה"ב מדברים נפלאות במינוי הנכבד הזה, ומקווים כי יביא הדבר תועלת ורוממות לכל עולם הרבנות באמריקה ומחוצה לה. ויה"ר שחפץ ה' בידו יצלח, ויאריך ימים על ממלכתו מתוך נחת והרחבה.