ועדת פרי צפויה להתכנס היום לפגישה נוספת לקראת ההחלטות | נשקלת הקמת ישיבות הסדר לחרדים | מסלול השירות יתארך מששה עשר חודשים לשנתיים

היום (שני) צפויים חברי ועדת פרי לשוויון בנטל, להתכנס לפגישה נוספת על מנת לנסות ולקרב את התהליך לסיומו. בקרוב אמורה להתפרסם טיוטת החוק המתגבשת. אתמול פרסם מעריב, כי לקראת הישיבה המדוברת, מתגבש רעיון להקמת מסלול ישיבות הסדר עבור הציבורי החרדי.

קרא עוד:

[postim]

על פי החוק המתגבש, צפוי המסלול, שנועד עד כה לבחורים דתיים לאומיים, להיפתח גם לתלמידי הישיבות החרדיות. אך תקופת השירות של בני ישיבות ההסדר, העומדת כיום על 16 חודשים, תתארך במהלך השנים הקרובות לשנתיים, גם עבור הציבור הדתי-לאומי וגם עבור החרדים. הארכת השירות תתבצע בהדרגתיות, לאורך כמה שנים.

תלמידי ישיבה חרדים יוכלו לדחות את גיוסם עד גיל 21 לכל המאוחר, למעט מי שיוגדר כתלמיד מתמיד (ככל הנראה 1,800 במחזור), שיזכה לפטור משירות ויתוקצב על ידי המדינה בסכומים גבוהים מאלו שתלמידי הישיבות מקבלים כיום.

החלטה נוספת שכבר התקבלה בוועדה, והובילה להד ציבורי גדול, היא ההחלטה לקצר את שירות החובה בארבעה חודשים (החל משנת 2015). יוקמו שני גדודים נוספים של מסלול "נצח יהודה" החרדי. עוד הוחלט כי במהלך תקופת המעבר, תוקם רשות שירות אזרחי שתטפל בצעירים חרדים שעליהם יוותר הצבא. הרשות תפעל תחת משרד הכלכלה והמסחר.

בפגישת הועדה שתתקיים היום, צפויים דיונים אודות הסנקציות והתמריצים האישיים שיופעלו כלפי בני הישיבות החרדים. גורם בכיר בוועדה הסביר אמש כי השרים החברים בה מבינים שעל מנת לעמוד ביעדי הגיוס שנקבעו בהסכם הקואליציוני, יידרשו סנקציות ותמריצים משמעותיים.

כפי שפורסם בעבר, ועדת פרי שוקלת סנקציות חריפות נגד בחורים חרדים ואברכים שלא יתגייסו לצבא, ואינה בוחלת אף בצעדים קשים כגון סנקציות פליליות העשויות לשלוח את המשתמטים לכלא.