ועדת פרי לשוויון בנטל מתכוונת לדלל את עולם התורה בכל דרך אפשרית | ח"כ מאיר פרוש מבהיר לכל מי שתומך בחוק כי עם ישראל ימשיך לשמור על זהותו בגאון | קורא לרבני הדתי לאומי שלא לסייע לפגיעה בנשמת האומה היהודית

בתגובה על מסמך שהגישה ועדת פרי לשוויון בנטל, בה מפורטות הגזירות והסנקציות שיופעלו נגד בחורי ישיבות שלא יתגייסו בזמן לצבא, מבהיר ח"כ מאיר פרוש, כי כל אלו המנסים לנגוח בלומדי התורה, שוכחים שהעם היהודי עמד בגאון מול גזירות קשות יותר וימשיך גם היום.

קרא עוד:

[postim]

"מי שחושב שעל ידי סנקציות כאלה ואחרות ניתן לכפות גיוס על לומדי תורה, שוכח שהעם היהודי עמד בגאון לשמור על המסורת לאורך כל ההיסטוריה, גם מול ניסיונות קשים הוא עמד בגבורה. עם ישראל היהודי, שממשיך במסורת מעל שלושת אלים שנה, מאז הר סיני, מאמין בקיומנו בזכות לימוד התורה והמצוות. מפליא אותי מאוד, מדוע איני מקבל מקבל מסקנות של וועדות שרים אשר דנים מהם הגורמים לכך שמדי יום אנו שומעים על רצח, גניבות, פשע ועוד. מה שיהודי חרדי מתבייש להעלות על דל שפתיו. והאם אין צורך לשנות באופן בסיסי את החינוך שניתן בבתי הספר הממלכתיים.

ידע כל מי שיש לו יד בחוק האומלל, אשר נסיונו לרסק את עולם התורה, שעתיד קיומנו כאן בארץ נמצא בסכנה. אני קורא לרבני הבית היהודי, עוד לא מאוחר, אל תתנו ידכם לפגיעה קשה בעולם התורה ובישיבות הקדושות שהם נשמת האומה היהודית"

כזכור, הבוקר הגישו חברי ועדת פרי בראשות השר יעקב פרי, את מלוא הגזירות שהטילו על לומדי התורה. בתום שלוש שנים עתידים לגייס 64% מהציבור החרדי לטובת הצבא ושירות אזרחי. ראשי הישיבות ייאלצו לקחת אחריות על תלמידי הישיבות ולהעביר דו"חות קבועים על מצב הלימוד שלהם.