לאחר אזהרות שונות ונשנות, והתחייבות מצד בעלי הקניון להפעיל את המקום על פי אורח חיי התושבים, רבני השכונה ובהם גאב"ד דרכי תורה פירסמו בערב שבת מכתב לאסור את הכניסה

בערב שבת ניתלו מודעות מטעם רבני שכונת רמות בירושלים נגד קניון 'רמות' שאורחותיו והבאים בשעריו אינם הולמים את אופי ורוח השכונה המבוססת ומושתתת על אדני התורה והחסידות.

קרא עוד:

[postim]

במכתב עליו חתום בין היתר גם גאב"ד דרכי תורה הגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א, מציינים הרבנים כי כבר בעת הקמת הקניון לפני כשנתיים ימים, התנגדו הרבנים נחרצות להקמת מרכז קניות בתוככי שכונה חרדית למהדרין אשר המתגוררים בה רוצים לחנך דורות ישרים ומבורכים ובפתיחת מרכז קניות שהבאים בשעריו יהיו גם כאלה שאינם לבושים בצניעות, וגם אופי המוצרים הנמכרים אינם לרוח השכונה.

אולם בזמנו התחייבו בעלי הקניון בפני הרבנים כי יעמדו על המשמר והקניון יותאם לאורחות תושבי השכונה, לצורך כך אף מונה שליח מטעם הרבנים שיעמוד מקרוב אחר הנעשה בשערי הקניון, ולראות שהתנאים אכן מתקיימים, כעבור שנתיים שהקווים נחצו והתנאים לא קויימו, החליטו הרבנים לאסור את הכניסה לקניון, לאחר שקיבלו אינפורמציה מהשליח כי בעליה מתכננים להמשיך ולבנות קומה נוספת, שהאווירה בה תהיה גרועה ופרוצה עשרת מונים.

אל הגר"א וייס מצטרפים בחתימת ידם, הרבנים הגאונים: הרב יצחק אריה לייבוש הלפרין אב"ד רמות ג', הרב מנחם מנדל פוקס, הרב חיים יהודה כהן, הרב אוריאל אייזנטל, הרב מאיר ארביב, הרב ישראל גואלמן, הרב אברהם דניאל, הרב שלמה ניימן והרב זבולון שוב, שליט"א.