משרד הדתות הכריז כי יבטל את מוסד רבני השכונות הנהוג מימי קום המדינה | היהדות החרדית סוערת ורוגשת תחת המזימה לתמוך בראבייס רפורמים וקונסרבטיביים | תמיכה ברפורמים אשר יהדותם של חלקם מוטלת בספק, היא פגיעה בכל היקר והקדוש לעם היהודי

בסוף השבוע חזינו בסערה שהתחוללה במשרד הדתות. בעוד שרת המשפטים עכבה את הרפורמה ברישום נישואין כחלק מכיפופי ידיים עם הבית היהודי, הטילו במשרד פצצה נוספת: ביטול מוסד "רב השכונה" הממלכתי, תחת זאת, המדינה תעביר כספי תמיכות לרבני קהילות לפי דרישה, ובכלל זה ייתמכו רבנים רפורמים וקונסרבטיביים.

קרא עוד:

[postim]

רק בסוף השבוע התפרסמה מזימת משרד הדתות שתחת שליטת מפלגת הבית היהודי, לתמוך ברפורמים ובקונסרבטיבים, ותחת זאת להפסיק את התמיכה ברבני שכונות, וכבר היא מעוררת את הבלתי נמנע, סערה רבתי בקרב ציבור החרדי בארץ ובעולם.

ביטול המימון לרבני שכונות, יקטע מסורת שהיתה נהוגה מאז קום המדינה. הבוקר (ראשון) מפרסם 'המבשר', כי הידיעה התקבלה בזעזוע ובשאט נפש, כשחוגים רבניים וראשי הציבור מתקשים לעכל שפל מוסרי שכזה. "אין לזה שום הסבר אחר מלבד הכלל של 'עבירה גוררת אחריה', ולאחר שתחת חסותה של מפלגת הבית היהודי הוחלט לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל להשליך את בני הישיבות לבית הכלא ב'עוון' לימוד התורה, ממשיכה המפלגה במטרת העל לפגוע בכל היקר והקדוש לעם היהודי ולתמוך בריש גלי ב'ראבייס' רפורמים אשר יהדותם של חלק גדול מהם מוטלת בספק", אמרו הרבנים.

קשה לדעת מה יקרה עם הרפורמה החדשה, לאלו נזקים היא תגרום בקרב הזהות היהודית של תושבי הארץ. אין לשבת שאננים אל מול ניסיונות שינוי הצביון היהודי האמיתי וכל זאת תחת מסווה של משרד הדתות של מדינת ישראל. בימים האחרונים נשקלות מכל כיוון דרכי הפעולה בעצה אחת עם גדולי ומאורי הדור שליט"א.

בריא לכל בר דעת, כי היהדות החרדית לא תשב על מקומה ולא תשקוט על שמריה כאשר מנסים להכחידה מבית. כל מאבק יהיה מוצדק במלחמה הזאת. החרדים לדבר ה' לא יבחלו במאבק איתנים במסירות נפש מול מבקשי נפשה המבקשים לעקור את הכל.