הסעיף בתקציב המדינה המבטל את הפטור ממס רכישה גם על בעלי דירה יחידה המעוניינים לשפר דיור, עשוי להכביד על עוברי הדירות ולהעמיד בפניהם מס של עשרות אלפי שקלים | איך ישפיע המס החדש על התנהגות רוכשי הדירות?

ההחלטה המרכזית הנבחנת כיום בענף הדיור, במסגרת תקציב המדינה החדש, הינה הטלת מס רכישה על משפרי דיור. החלטה זו, מהותית לפעילות הענף, והיא צפויה לייקר משמעותית את מחירי הדירות לקבוצה זו בכ-50 אלף ש"ח בממוצע לדירה (לפי 3.5% לדירה של משפר דיור במחיר ממוצע של 1.35 מיליון ש"ח).

קרא עוד:

[postim]‬‏

משרד השיכון סבור כי משמעות יישום ההחלטה, הקטנת הביקוש בקרב משפרי דיור שמשקלם כ-36% מסך העסקות במשק (וכ-43% בעסקות בדירות חדשות), עידוד רכישת דירה ראשונה גדולה ויקרה תוך הגדלת מינוף במטרה לצמצם מעבר דירה עתידי, פגיעה במעבר לנכס חלופי בגין עבודה חדשה או שינוי בהרכב משק הבית והגדלת הביקוש לחלופות בשכירות. אפשר גם שתהיה הקדמת עסקות של רוכשים מקבוצה זו במטרה להימנע מתשלום המס במידה ויחול.

מה שעשוי לפתור את הבעיה הוא גידול חד בהיצע הדירות למכירה, שיוביל לירידה במחירי הדירות ואו אז המס החדש יבלע אל תוך הורדת המחיר ולא יכביד יותר על משפרי הדיור, אולם בינתיים, המצב רחוק מלהשביע את רצון רוכשי הדירות הנאבקים על מספר מצומצם יחסית של דירות למכירה ושמחירן גבוה בהתאם למחסור החמור.

כיצד התפלגו נתוני התחלות הבניה בארץ ביחס לאזורים השונים? – ברבעון הראשון של שנת 2013 בולט גידול במשקל התחלות הבנייה במחוזות צפון וירושלים ל-20% ו-13%, בהתאמה (לעומת 16% ו-7% בשנת 2011). במחוז המרכז ירד משקל התחלות הבנייה ל-28% מסה"כ לעומת 36% ב-2011. חלקו היחסי של מחוז ירושלים באוכלוסייה עומד על 12.4% בלבד. רק ברבעון הראשון של 2013 התחלות הבנייה במחוז זה תואמות למשקל אוכלוסיית המחוז.

מחוז ירושלים בנתוני הלמ"ס כולל מלבד העיר ירושלים ישובים נוספים כמו בית שמש, קרית גת, קרית מלאכי ועוד. ברבעון הראשון של השנה לא שווקו קרקעות למגורים בעיר ירושלים.