פיצוי בן 2.75 מיליון שקלים השית בית המשפט על דייר סרבן שמנע משכניו לבצע פרוייקט 'פינוי בינוי' בבניין המשותף בו הם גרים | הדייר שניסה לשפר את הצעת הקבלן ולקבל תמורה גבוהה יותר מאשר שאר שכניו ננזף על ידי השופט | רק אם יחתום על הסכם בחודש הקרוב, תימחק התביעה

לפני ימים אחדים נרשמה תפנית ביכולתם של תושבים להתנגד למיזמי פינוי בינוי בבניין מגוריהם. בית המשפט חייב דיירים שסרבו לחתום על מיזם 'פינוי בינוי' ביהוד, תשלום פיתוי של 2.75 מיליון שקלים – סכום הנזק המשוער שנגרם לדיירים האחרים כתוצאה מהסירוב העיקש.

קרא עוד:

[postim]‬‏

מדובר בתובעים, דיירים בשכונה שנבנתה לפני למעלה מ-30 שנה, שהתקשרו עם חברה לבנייה. בהסכם הוחלט לבצע פינוי בינוי, במטרה לשפר את תנאי המגורים ואיכות החיים בשכונה. לאחר שנתקלו בסירוב מצד קומץ דיירים, החליטו להגיש נגדם תביעת פיצויים – בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעצירת הפרויקט. התובעים טענו שהסירוב לחתום אינו סביר. מטרתו לשפר את תנאי ההסכם, תוך פגיעה בעקרון השוויון לפיו התמורה צריכה להיות זהה בין כלל הדיירים. ולמרות ששמאי מטעמם העריך את שווי הנזק ב-22 מיליון שקל, התובעים תבעו הרבה פחות – 2.75 מיליון.

הסרבנים טענו שתנאי החוזה אינם סבירים. לדבריהם דירת התמורה לא ראויה ביחס לדירתם הנוכחית, דמי השכירות המובטחים לא משקפים את המחירים המקובלים באזור והערבות הבנקאית נמוכה, אולם השופטת אסתר שטמר קיבלה את התביעה. לקביעתה, טענת הסרבנים – לפיה תנאי החוזה אינם סבירים – חסרת כל תוקף. מכיוון שהתובעים העמידו את סכום התביעה על 2.75 מיליון שקל, זהו סכום הפיצוי בו חויבו הסרבנים. כמו כן, נפסקו הוצאות שכר טרחת השמאי בסך של כ-21 אלף שקל, ושכר טרחת עורך דין של 20 אלף שקל.

גם השופטת הבינה כי המטרה היא להגיע להסדר ולא לקבל את סכום הפיצוי ואי לכך ציינה כי אם הנתבעים יחתמו על ההסכם תוך 30 יום, לא יאלצו לשאת בתשלום הפיצויים ושכ"ט עו"ד – אלא רק בתשלום ההוצאות שהוציאו התובעים בפועל.

לדברי עו"ד דניאל רותם, העוסק בתחום המקרקעין, "פסה"ד מיישם את הוראות חוק פינוי ובינוי (פיצויים), המחייב סרבנים לפצות את שכניהם שחתמו על ההסכם, בשיעור ההפרש שבין שווי הדירות החדשות לערך הדירות הנוכחי.
"החוק נועד להיטיב עם אוכלוסיות המתגוררות בתנאי דיור קשים, ולמנוע התנגדויות בלתי מוצדקות של סרבנים, המנסים לקבל תמורה גבוהה מזו שקיבלו שכניהם. עם זאת, יש לשים דגש מיוחד לפתוח המילוט שמשאיר ביהמ"ש לסרבנים, במידה ויצטרפו לשכניהם ויחתמו על ההסכם".