באופן עקרוני עד כמה שידוע לי הרב עובדיה שליט"א אוחזשאין לקצוב את כהונת רב בישראל או להדיחו באמצע (אם הוא ראוי). על כן ההתנגדות נובעת כפי הנראה מההתנגדות למועמד הפלוני.
מיי אמר שהרב מסר נפשו למסור שיעור רק בשביל לדבר על חוק עמאר? אמנם זה חשוב אך שיעור יותר חשוב אצל הרב עובדיה!!