החוק מחייב את המדינה לתת מענק של 100 אל"ש לזכאים הרוכשים דירה בירושלים | החוק שעמד מאחורי המענק הוקפא פעם אחר פעם ועכשיו, לאור השיהוי בהגשת התקציב הוא נכנס לתוקף והרוכשים יקבלו את המענק

כן, זה קורה דווקא בימים אלו של קיצוצים בכל תחום אפשרי: המדינה תעניק מתנה – 100,000 שקל לכל זכאי שירכוש דירה בירושלים. בחודשים האחרונים נמצא הסעיף בחוק הלוואות לדיור בתוקף, וסעיף זה קובע מענק למי שרוכש בירושלים את דירתו הראשונה (בכל מחיר שהוא) – מקבלן או מיד שנייה. המענק ניתן לזכאים (מי שאין ולא הייתה בעבר דירה בבעלותו).

קרא עוד:

[postim]‬‏

בעקבות תיקון משנת 2001 לחוק הלוואות לדיור שהיה בתוקף במשך פחות מחודשיים, ומאז הוקפא התיקון לחוק פעם אחר פעם באמצעות חוק ההסדרים. בישיבת הממשלה מיום 13 למאי 2013 הוחלט על ביטול התיקון לחוק הלוואות דיור בחקיקה, ולפני כשבועיים עבר הביטול בקריאה ראשונה בכנסת.

בחודש האחרון פנו רוכשי דירות בירושלים לבנקים בבקשה לקבל את המענק, אולם בהיעדר תקצוב (לאור העובדה שתקציב המדינה טרם עבר) והנחיות לבנקים, המוסדות הבנקאיים לא אפשרו לרוכשים לקבל כדין את המענק, בגובה של כ-100,000 אלף ₪.
שר הבינוי והשיכון אורי אריאל פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר האוצר יאיר לפיד במטרה לדאוג להוראות מעבר לטיפול במענק ירושלים, לאור פניות רבות של אזרחים בנושא ולאור העובדה שאין מחלוקת על כך שהחוק בתוקף מאז ה-5 למאי וכי על המדינה לתת את המענק בהתאם לקביעת החוק.

לאחר מו"מ ושיחות סיכמו משרדי הבינוי והשיכון והאוצר כי עד ביטולו של החוק, מי שרכש דירה בירושלים (יד ראשונה או שנייה) מאז ה-5 למאי יקבל את המענק, כאשר ההנחיות לבנקים יועברו ע"י משרד האוצר תוך שבוע, בכדי שהבנקים יוכלו לטפל במענקים לזכאים להם.
יתרה מזאת, בכדי להקל על הזוגות הצעירים בירושלים, סוכם עוד כי מיום ביטולו של סעיף 6ג' בכנסת ועד לתאריך 31 לאוקטובר 2013 יינתנו מענקים בגובה זהה (כ-100,000 ₪) למי שירכוש בירושלים דירה חדשה מקבלן, בבנייה רוויה. המענק יינתן לדירות שמחירן לא יעלה על 1.8 מיליון שקל (כולל מע"מ) ולמי שאין ולא הייתה דירה בבעלותו (זכאי משרד הבינוי והשיכון). כך, תיווצר הזדמנות אטרקטיבית לזוגות צעירים חסרי דירה הרוכשים דירות חדשות בירושלים למשך מספר חודשים נוספים.